Årsmøteklubbe

Ekstraordinært Idrettskretsting 2023

Troms og Finnmark idrettskrets innkaller til ekstraordinært idrettskretsting 25.-26.november 2023 på Scandic Ishavshotel i Tromsø. I tillegg inviterer vi til Idrettshelga fredag og lørdag i forkant av tinget.

Programmet for helgen er slik:

Fredag 24.nov kl.17:00 – Idrettshelga 

Lørdag 25.nov kl.09:00-14:30 – Idrettshelga + lunsj

Program for idrettshelga finner du HER

kl.14:30 – 17:00 – Ekstraordinært idrettskretsting Troms og Finnmark IK

kl.19:00 – Middag med utdeling av idrettskretsens Hederstegn

Søndag 26.nov kl.09:00 – 13:00 Ekstraordinære idrettskretsting i nye Troms IK og nye Finnmark IK

På det ekstraordinære tinget for TFIK på lørdag vil vi behandle de nødvendige sakene for å gjennomføre delingen av TFIK til Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.

Søndagen gjennomføres det ekstraordinære IK ting for hhv Troms IK og Finnmark IK med nødvendige saker for å opprette nye idrettskretser.

 

Lørdag 25.nov Kl. 14:30 Ekstraordinært idrettskretsting for Troms og Finnmark idrettskrets: 

Deltakerliste

Saksdokument ekstraordinært idrettskretsting Troms og Finnmark IK

TFIK årsoppgjør 2022

TFIK revisjonsberetning 2022

Kontrollutvalgets beretning for 2022

Søndag 26.nov kl.09:00 – 13:00 Ekstraordinære idrettskretsting

Troms Idrettskrets:

Deltakerliste

Tingdokumenter TIK

Finnmark Idrettskrets: 

Tingdokumenter FIK

Siste frist for å melde på representanter til tinget er 17.11 kl 15.00

Påmelding til idrettskretstinget gjøres HER

For spm som gjelder kommende Troms IK, kontakt org.sjef Sylvi Ofstad:  Sylvi.Ofstad@idrettsforbundet.no

For spm som gjelder kommende Finnmark IK, kontakt påtroppende org.sjef Marit Arntzen:Marit.Arntzen@idrettsforbundet.no

Representantfordeling for idrettsråd

Representantfordeling for særkretser, regioner, særforbund

Fullmaktskjema  sendes tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

 

 

TFIKs lov §3 finnes i tekst under.

Fordeling av representanter for idrettsråd

Fordeling av representanter for særkretser/regioner/særforbund

De organisasjonsledd som melder på 2 eller flere representanter må følge
NIFs lov §2-4

 

TFIKs lov §3

§ 3 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)         Forslagsrett til idrettskretstinget:

a) Styret. 
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde.
d) Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde.

 

(2)Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:

a) Styret
b) Representanter fra idrettsråd og særidretter, totalt 150 representanter etter følgende skala:

A Inntil 75 representanter fra særidretten:

I. Maks antall pr særidrett: 5 representanter
II. Alle særidretter - krets/region/forbund: 1 representant
III. Særidretter med 2000-3999 aktive medlemmer: 1 ekstra representant
Særidretter med 4000-9999 aktive medlemmer: 2 ekstra representanter
Særidretter med 10000 og flere aktive medlemmer: 3 ekstra representanter
IV. Kriteriene der det er flere særkretser innad i Troms og Finnmark: den særkrets med høyest antall registrerte aktive får tildelt representant først, så neststørste nr.2 osv.
V. For å oppnå 75 representanter totalt fra særidrettene, tildeles de resterende representantene til særidretten med høyest antall registrerte aktive medlemmer først.
VI. Særidretten skal representeres med medlem av idrettslag organisert i Troms og Finnmark idrettskrets.

B Inntil 75 representanter fra idrettsråd:

I. Maks antall pr idrettsråd: 6 representanter
II. Alle idrettsråd: 1 representanter
III. Idrettsråd med mer enn 1000 medlemmer: 1 ekstra representanter
III. Idrettsråd med mer enn 2000 medlemmer: 2 ekstra representanter
III: Idrettsråd med mer enn 6000 medlemmer: 3 ekstra representanter
IV: Idrettsråd med mer enn 15000 medlemmer: 4 ekstra representanter
V. For å oppnå 75 representanter totalt fra idrettsrådene, tildeles de resterende representantene til idrettsråd: 1 tilleggsrepresentant, fra det idrettsrådet med høyest antall medlemmer først.