Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt din idrettskrets eller Idrettsforbundet.

Ansvarlige seniorrådgivere i Idrettsforbundet:

  • Håvard B. Øvregård
    Mobil: 917 73 157
    E-post

  • Cecilie Prebensen 
    Mobil: 995 91 190
    E-post