.
. Foto: Hans Lie

Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan innkalling skal foregå og hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet kan gjennomføres ved fysisk oppmøte eller digitalt.

Idrettstinget 2021 besluttet at organisasjonsledd kan avholde årsmøter fysisk, ved digitalt oppmøte eller som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Fysisk oppmøte og digital gjennomføring av årsmøter er to likestilte alternativer for idrettslagene.

Se veiledning til gjennomføring av både fysiske og digitale årsmøter. Dersom digitale årsmøter velges som gjennomføringsmåte, anbefaler NIF bruk av Teams.

Idrettskretsene holder mange kurs i hvordan gjennomføre årsmøtet. Finn din idrettskrets og se deres kurskalender (nederst på denne siden).