Hederstegnvinnere i 2022: Geir Arne Førde Tromsø Skøyteklubb, Doris og Jørn Tore Johansen Bossekop Ungdomslag og Jill Karin Nilsen Furuflaten Idrettslag.
Hederstegnvinnere i 2022: Geir Arne Førde Tromsø Skøyteklubb, Doris og Jørn Tore Johansen Bossekop Ungdomslag og Jill Karin Nilsen Furuflaten Idrettslag.

Hederstegn

Finnmark idrettskrets tildeler årlig Hederstegn innen følgende kategorier ildsjelpris, hederstegn for tillitsverv, hederstegn for idrettslig prestasjon. Styret i Finnmark idrettskrets foretar tildeling.

Ildsjelpris

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats på grasrotplan.

Den som mottar Ildsjelprisen nomineres av idrettskretsen til NIFs Ildsjelpris året etter.

Hederstegn for tillitsverv

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innen arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet og internasjonale forbund.

Hederstegn for idrettslig prestasjon

Hederstegn tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjonen må være på nivå som gullmedalje norsk mesterskap og gode internasjonale prestasjoner.

Utøver skal representere idrettslag i Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner.

Har du forslag på noen som fortjener å fremmes for sin innsats i idretten i Finnmark? Vi ønsker forslag fra idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner til våre hederstegn.

forslag på kandidater sendes til finnmark@idrettsforbundet.no

PS! Gode kandidater som er foreslått tidligere år, mens som ikke har mottatt hederstegn, må gjerne sendes inn på nytt.