Jublende jente. Foto: Eirik Førde

Verktøy og filmer

Nedenfor finner du ulike verktøy, filmer og brosjyrer som du kan ta i bruk for å inkludere flere i din aktivitet.

ALLEMED er et gratis verktøy som er utviklet for å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få med ALLE barn og unge på idrettsaktivitet. 

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn og unge som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Hvordan bruker du ALLEMED verktøyet?

ALLEMED kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar der dere ønsker å diskutere hvordan dere kan få alle med

Verktøyet er enkelt å forstå og kan gjennomføres av hvem som helst uten mye forkunnskap om temaet. En person må lede dugnaden og denne personen følger en kjøreplan og en Power Point presentasjon under gjennomføringen. Kjøreplanen forteller skritt for skritt hvordan dugnaden skal gjennomføres. Det er også blitt utarbeidet filmer som du kan benytte slik du selv ønsker. Det er gitt informasjon i kjøreplanen til den enkelte dugnad om hvor filmen passer inn.

Vi anbefaler å bruke verktøyet og filmene som er utviklet for frivillige organisasjoner dersom du vil gjennomføre ALLEMED i et idrettslag, idrettsråd, særkrets, særforbund eller i en idrettskrets.

Tips gjerne din kommune om at de bør registrere seg her. 

Frivillighet Norge har en nettside med verktøy for inkludering i frivillige organisasjoner.

Idrettslag kan bestille en workshop om hvordan få til inkludering, eller organisere workshopen selv ved å bruke dette veilederheftet

I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. Bli med- brosjyren forklarer hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Brosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk. Idrettslag kan legge til informasjon som sitt idrettslag på siste side og deretter skrive ut brosjyren. 

Slik har Lambertseter svømmeklubb tilpasset brosjyren til sitt idrettslag. 

Filmer på åtte forskjellige språk som gir en kort og enkel forklaring på hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Filmene er laget av Viken og Oslo idrettskrets. 

Film om å rekruttere foreldre med innvandrerbakgrunn til dugnad. Filmen er laget av Troms og Finnmark idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap. 

Film om flyktninger som blir integrert gjennom idrett

#Kjæretrener videoer

Norsk

 

English