Illustrasjonsfoto: Erik Ruud
Illustrasjonsfoto: Erik Ruud

NIF og Stiftelsen Dam støtter svømmeopplæring for nyankomne innvandrere

Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) fikk i fjor sommer 286 000 kroner fra Stiftelsen Dam, via Norges idrettsforbund, til et treårig prosjekt kalt «Svømmeopplæring for nyankomne innvandrere».

Frogn kommune bosetter 20 flyktninger hvert år, og mange av disse bosettes nær vannet. Flere av dem kan ikke svømme eller er redde for vann. Det har derfor vært viktig for sikkerheten til disse familiene at de har hatt muligheten til å lære å svømme. Gjennom et samarbeid mellom DFI og Ås Læringssenter fant de ut at det var høy etterspørsel etter svømmeopplæring blant brukerne, samtidig som at samarbeidende organisasjoner ønsket det.

Svømmeopplæringen har blitt en del av læringssenterets introduksjonsprogram og er organisert med tre runder i året, hvorav hver runde varer i tre måneder. I denne perioden får flyktningene tilbud om én time svømmeopplæring i uken for hver kjønnsgruppe, bestående av seks menn og seks kvinner. Midlene fra Stiftelsen Dam har blant annet vært med på å dekke bassengleie og kurspris, men også svømmeabonnement, slik at de kan svømme på fritiden.

Positive tilbakemeldinger
I 2022 hadde svømmeklubben 62 flyktninger på opplæring. Daglig leder og svømmeinstruktør i DFI Svømming, Jonas Grønnern, rapporterer om at både barna og de voksne er svært fornøyd med tilbudet.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært utelukkende positive, og det vises stor glede og mestring i svømmehallen, forteller han.

Tiltaket har hatt god effekt på språkferdighetene til flyktningene, samt at de har fått utfolde seg sosialt og fått seg venner. Deltakerne melder også om stor mestringsfølelse fra trening til trening.

DFI Svømming arrangerer én gang hver måned et internstevne hvor alle barn som som svømmer for klubben, kan delta. Her observeres gode sosiale relasjoner mellom flyktningene og lokalbefolkningen, både blant barna og foreldrene som er med på tribunen.

Sosialt i svømmehallen 
Grønnern forteller også at tilbudet har gjort deltagere og ikke-deltakere oppmerksomme på svømmehallen, og at de tilbringer mer tid i svømmehallen enn bare i bassenget.

 – Vi ser at de gjerne kommer tidlig eller blir igjen for å prate, flere besøker også svømmehallen på egenhånd, sier han.

Videre jobber DFI Svømming med å implementere deltakerne inn i eksisterende tilbud i klubben etter at kurset er ferdig, ved at de voksne fortsetter på voksenopplæring og barna blir medlem i klubben.  

Er du tilknyttet et idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særkrets eller særforbund? Ved å søke om støtte fra Stiftelsen Dam kan du få midler for å tilrettelegge for aktivitet inn i idrettslag for utsatte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, lav betalingsevne, minoritetsbakgrunn eller fysisk og psykisk sykdom. Les mer om støtteordningen her.