For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt mot alle former for diskriminering, har vi laget en nyttig temaside for alle organisasjonsledd i norsk idrett.

Her vil ditt idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt finne viktig informasjon om #STOPP, digitalt profileringsmateriell, veiledningsmateriell, varsling og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er et langsiktig holdningsarbeid som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Ønsker du å varsle om diskriminering eller hets i idretten?

Benytt idrettens digitale varslingskanal her

Viktige prinsipper for å bekjempe rasisme:

  • Idretten skal ALLTID reagere på rasisme.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme. 
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. 
  • Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme  opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

Opplever du diskriminering?

Opplever du diskriminering eller trakassering i idretten?

Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?

Har du ansvar i et idrettslag og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Kontakt gjerne Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid, på e-post
havard.ovregard@idrettsforbundet.no eller Cecilie Prebensen, seniorrådgiver verdiarbeid, på cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no