IMG_2885.JPG

Hvordan voksne lærer

Voksne kan ha en litt annen måte å lære en aktivitet på enn barn. Dette bør en trener/instruktør ta hensyn til og strebe etter å imøtekomme.

Her er noen kjennetegn:
- Voksne vil gjerne ha en utdypende forklaring til teknikk. Det holder ikke å vite hvordan en skal gjøre det, men hvorfor.
- Voksne har kanskje innarbeidet en teknikk som er feil, og som det tar tid å endre på.
- Voksne kan være utålmodige i innlæringsprosessen.
- Voksne kan ha klare mål og stiller krav. Voksne kan kreve god organisering og ledelse.
- Voksne kan ha liten tid, og det kan passe med komprimerte kurs.
- Voksne har erfaring og er jevnbyrdige med treneren/instruktøren.
- Voksne kan ha dårlig selvtillit i forhold til deler av aktiviteten.
- En voksengruppe kan ha store variasjoner i mål, prestasjoner, kunnskaper og motiver.

I en læringssituasjon, uansett om det er teori eller praksis, vil voksne oppleve
- Nytte: jeg vil bruke det jeg lærer umiddelbart.
- Mening: det må være relevant for meg.
- Helhet: jeg må oppleve sammenheng.
- Forandring: jeg tar gjerne en utfordring.
- Aktivitet: jeg vil gjerne bruke meg selv og bidra.
- Anerkjennelse: jeg ønsker feedback/ tilbakemelding.
- Utvikling: jeg ønsker å utvikles som menneske, personlig.
- Sosialt: jeg vil treffe andre, sosialt fellesskap er viktig.

For å undervise voksne bør kurslæreren/trenerutvikleren
- Ivareta voksnes erfaringer.
- Ivareta voksnes livssituasjon.
- Ivareta kulturforskjeller.
- Stimulere medvirkning fra deltakerne.
- Ta hensyn til ulik alder og modenhet.
- Ta hensyn til ulike sanser og «mottaksapparater».
- Formidle selvtillit og etablere trygghet.

Egenskaper en kurslæreren /trenerutvikler for voksne deltakere/trenere bør strebe etter å ha:
- Være kunnskapsrik.
- By på seg selv. Være personlig, men ikke privat
- God til å formidle.
- Være strukturert og tydelig.
- Være lyttende. Og ivareta og spille videre på toveiskommunikasjonen.
- Se alle og være inkluderende. La alle som vil få «vise seg» fram.
- Kunne mange metoder og variere dem.
- Ha godt humør eller humor.
- Tilpasse opplæringen til den voksnes kunnskaper og ferdigheter.
- Kunne begrunne praksis. Voksne har ofte behov for å vite hvorfor.
- Kunne planlegge og ta ting på sparket.
- Være fleksibel. Ta tak i innspill.
- Være troverdig.
- Passe på at forholdene er gode. F. eks lys, lyd, syn og tempo.
- Ha autoritet, men ikke være autoritær.
- Være trygg på seg selv.
- Oppføre seg ordentlig og være greit kledd.
- Være omsorgsfull.
- Vise respekt.
- Få til engasjement.
- Ha samsvar mellom kroppsspråk og uttalt språk.

Les mer om trenerutviklere her.