Utvalg_008.jpg

Trenerutviklere

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet. Hvem utvikler trenerne i norsk idrett? En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener. En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle. Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

Et avgjørende satsningsområde knyttet til arbeidet med Trenerløypa er de som skal hjelpe trenerne i norsk idrett til å lære mer og utvikle seg videre - trenerutviklerne. Arbeidet tar for seg læring og utvikling, der personen som skal lære er i fokus. Den tradisjonelle kurslæreren har vært ansvarlig for å levere kurs. Vi ser nå at det vil være formålstjenlig om den moderne trenerutvikleren spiller en viktig rolle i forskjellige læringssituasjoner slik at trenerne kan bli så effektive som overhodet mulig, noe som vil komme utøvere på alle nivåer til gode.

En moderne trenerutvikler bør ha kompetanse om læring og bør inneha en rekke funksjoner som: fasilitator, vurdere og evaluere, mentorere, designe programmer, lederskap og personlig utvikling. En moderne trenerutvikler utfordrer og oppfordrer trenere til å ta ansvar for egen utvikling, og lærer samtidig bort hvordan man kan lære fra både formelle og uformelle læringssituasjoner.

Særforbundene har ansvaret for å ha kvalifiserte trenerutviklere som kan levere med tanke på de kompetansekravene som er satt på de ulike nivåene i Trenerløypa. 

Etter initiativ fra særforbundene arrangerer NIF
- ved Kompetanseutviklingsavdelingen - flere årlige samlinger med mål om å øke trenerutviklernes kompetanse. Målgruppen på disse samlingene er trenerutviklere, utdanningsansvarlige eller andre personer sendt av særforbundene. 

For å være en effektiv trenerutvikler kan det være lurt å jobbe ut fra prinsipper om hvordan voksne lærer:

  • Hjelp treneren til å reflektere og bygge videre på egne erfaringer og eksisterende ferdigheter. Slik blir treneren involvert og engasjert i egen læring.
  • Treneren må lære og forstå relevansen av tematikken det jobbes med.
  • Treneren bør oppmuntres til å ta ansvar for egen læringsprosess.
  • Trenerutvikleren bør skape et positivt og støttende læringsklima (for å unngå angst og stress og for å oppmuntre til å eksperimentere og utfordre seg selv).
  • Trenerutvikleren bør ta hensyn til hvordan deltakerne foretrekker å lære.
  • Trenerutvikleren bør gi deltakerne muligheter til å delta og til å øve på å implementere ny kunnskap inn i egen kontekst.
  • Trenerne bør oppleve mestring og få tilbakemeldinger som bygger selvtillit

Det kan være lurt å sørge for ulike læringsmuligheter for deltakerne, og å fasilitere på måter som kan effektivisere læringsprosessen og måten deltakerne lærer på.

Husk at trenere lærer raskere gjennom praktiske øvelser og interaksjon med andre trenere (Carter and Bloom 2009).