Som lagkamerat, trener, tillitsvalgt, ansatt eller frivillig i et idrettslag kan du oppleve å bli gjort kjent med en bekymring, kritikkverdige forhold eller ulovlige hendelser i idretten. Da er det viktig at du hjelper den som forteller deg om dette, til å varsle om det som har skjedd. Denne siden er også for deg som er foresatt, venn eller støtteperson.

Vurder behovet for hjelp

Vurder behovet for hjelp

Som en tillitsperson til varsleren må du vurdere om vedkommende har behov for akutt fysisk eller psykisk helsehjelp, og om saken bør meldes til politiet eller barnevernet. I slike situasjoner er det viktig at du forsøker å trygge den som er i en utsatt situasjon frem til annen ansvarsperson tar over.

Hjelpe til med å varsle til riktig person/sted

Hjelpe til med å varsle til riktig person/sted

Når du blir gjort kjent med informasjon om kritikkverdige forhold, skal du ivareta den som forteller deg om dette, for så å hjelpe vedkommende med å varsle til riktig ansvarsperson i idrettslaget, idrettsrådet, idrettskretsen eller særforbundet. Å si ifra om kritikkverdige forhold er med på å forhindre at det skjer igjen, og bidrar til at idretten blir en trygg plass for alle.

Bruk vårt digitale varslingssystem Mitt varsel for å varsle her.

Være en god støtteperson

Være en god støtteperson

Din rolle kan være å lytte og ta imot informasjon om hva varsler har opplevd, sett eller hørt. Det er viktig at du gir trygghet og sørger for at den som forteller deg dette, opplever å bli trodd. Ta gjerne notater og få bekreftelse fra den som vil varsle, på det du har hørt.

Hold informasjon konfidensielt

Hold informasjon konfidensielt

Det er viktig at personen som ønsker å varsle, føler seg trygg på at informasjonen som blir delt er fortrolig, og at den som lytter holder dette konfidensielt. Dette betyr at du ikke forteller informasjonen til andre enn det som er nødvendig. Dette er for å unngå ryktespredning.

Dersom det er mistanke om at personen kan oppleve alvorlig vold eller overgrep igjen, har man alltid avvergeplikt. Les mer om avvergeplikten her.