seksuell-trakassering.jpg

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Denne siden skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering (IPD, side 11). Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du i menyen over.