Foto. Eirik Førde

Dekning av medlemskontingent og treningsavgift for flyktninger

Idrettsstyret vedtok i styremøte den 26. april 2022 at idrettslag kan betale medlemskontingent og/eller treningsavgift for flyktninger, i en tidsbegrenset periode, inntil annet er bestemt.

Dersom idrettslaget skal betale slik kontingent/ treningsavgift er det viktig at dette gjennomføres slik at behovet for å etterprøve bruk av offentlige midler ivaretas, og at idrettslaget gjennomfører medlemsregistrering og betaling på en måte som sikrer at Idretten ivaretar god og riktig kvalitet på medlemsinformasjon.

Betaling av kontingent og/eller treningsavgift skal skje som en identifiserbar betalingstransaksjon, dvs. at det utstedes en faktura pr. medlem fra medlemssystemet.

Det betyr følgende:

Les alt om krav til medlemssystem i norsk idrett

*Jf. NIFs lov §10-4, nr. 2, er et medlemskap gyldig når medlemskontingent er betalt. Idrettstinget 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent i idrettslag på kr 50.