Fagseminar om hets, rasisme og diskriminering

Se opptak av fagseminar om hvordan håndtere hets, rasisme og diskriminering i norsk idrett. Seminaret ble gjennomført i regi av Krafttak for mangfold og inkludering.

Totalt deltok 60 personer på idrettens hus og 150 digitalt. Prosjektleder for Krafttak for mangfold og inkludering Kari Vanebo, er godt fornøyd med gjennomføringen. 

- At så mange fulgte denne temasamlingen er først og fremst gledelig men viser også at dette er et område som er underkommunisert, og at det er viktig å ha denne tematikken oftere. Vi vil følge opp med en ny samling i første halvdel av 2024 hvor vi vil trekke frem og dele gode eksempler fra de organisasjonsleddene som jobber aktivt med dette. 

Programmet for samlingen så slik ut: 

Krafttak for mangfold og inkludering v/ Kari Vanebo og Daniel Hatland
Hvem er vi, og hva tilbyr vi norsk idrett? Presentasjon av fersk kunnskap og krafttakets arbeid. 

Antirasistisk senter v/Hatem Ben Mansour 
Hva trenger idretten å vite om rasisme?  

Marcela Montserrat Fonseca Bustos 
Hvordan kan vi ta praten om hets, rasisme og diskriminering ned på et praktisk og forståelig nivå? 

NIF v/Håvard Øvregård  
Idrettens regelverk og verktøy for håndtering.  

Lisa Cooper og Athiraga Arumugam fra Catalysts informerte avslutningsvis om samarbeidet med Krafttak for mangfold og inkludering om et omvendt mentorprogrammet som starter opp i oktober. Les mer om programmet her.

Høstens møteplasser om mangfold og inkludering: 
Paraidrett: Tirsdag 19. september. Meld deg på her
Kjønnsbalanse og likestilling: Torsdag, 28. september. Meld deg på her
Sosiale- og kulturelle barrierer: Torsdag 9. november. Meld deg på her