NIF.png

Invitasjon til omvendt mentorprogram

Hvordan kan vi bygge mangfoldige og inkluderende idrettsorganisasjoner hvor alle potensiale til å lykkes?

Fagansatte og ledere i særforbund og idrettskretser inviteres til å delta i et omvendt mentorprogram. Deltakerne får et ungt talent med minoritetsbakgrunn som mentor og blir selv mentorert.

Hvorfor bør du delta?
For å lykkes med en organisasjonsutvikling for mangfold er det avgjørende at
det enkelte særforbund viser at arbeidet for mangfold og inkludering er viktig,
og at vi alle gjennom aktiv handling tar ansvar for å bygge en raus kultur som
hindrer frafall og adferd som ekskluderer.

Se hele invitasjonen her. 

Vil du være mentor? 
Er du, eller kjenner du et ungt ledertalent med minoritetsbakgrunn som ønsker å påvirke nåværende idrettsledere? Les mer og meld deg som mentor her.