Foto: Petter Ruud-Johansen.
Foto: Petter Ruud-Johansen.

Skal utvikle digitale kurs for å øke kunnskapen om kjønns- og seksualitetsvariasjoner

Totalt 15 pilotprosjekter har fått tildelt midler gjennom Krafttak for mangfold og inkludering. Ett av prosjektene, Skeiv og stolt i idretten – hele livet, skal bidra til å øke kunnskapen i idretten om kjønn og seksualitet.

Prosjektkoordinator i Krafttak for mangfold og inkludering, Lars Neerbye Eriksen, forteller at det er viktig at prosjektene i sum spenner bredt, og dekker alle de prioriterte områdene. 

- At vi nå får igangsatt et prosjekt om kjønn og seksualitet, er utrolig viktig. Om idretten skal oppleves som en trygg arena, også for skeive, transpersoner og ikke-binære, må vi øke kompetansen om tematikkene i idretten. 

Skeiv og stolt i idretten – hele livet er et samarbeid mellom Vålerenga Fotball, Vålerenga Samfunn og FRI Oslo og Viken.  

Prosjektet skal bidra til at alle, fra ledelse til foreldretrenere og dommere, skal få tilpassede digitale kurs og verktøy som gjør det lettere å håndtere de utfordringer som finnes når det gjelder skeive idrettsutøvere og alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet. 

Konstituert styreleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, tror at prosjektet kan bidra med kunnskap som er avgjørende for at enda flere skal delta og trives i idretten. 

– Vi er overbevist om at klubber og hele idretten vil ha godt av mer fokus på temaet. Folk lever store deler av sitt liv i idretten, og det er for oss åpenbart at en kan trives og bli bedre og tryggere som utøvere dersom det finnes mer trygghet og kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i idretten. Det gjelder fra starten i en persons idrettskarriere og opp til elitenivå. Derfor er dette prosjektet viktig.  

Neste mulighet for å søke om midler til pilotprosjekter gjennom Krafttak for mangfold og inkludering er 1. juni.

Krafttak for mangfold og inkludering er et treårig prosjekt, finansiert av et ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner fra KUD. Krafttaket skal gi idretten mulighet til en ekstra satsing på mangfold og inkludering. Les mer om prosjektet her. 

Les om saken i VIF Samfunn
Les om saken i Blikk
Les om saken i FRI Oslo og Viken