Foto: Norges Idrettsforbund
Foto: Norges Idrettsforbund

Ny utlysning av midler til pilotprosjekter

Dette er fjerde og siste runde med midler som skal deles ut til mangfolds- og inkluderingsprosjekter i norsk idrett, gjennom Krafttak for mangfold og inkludering.

Gjennom ordningen er til nå 28 pilotprosjekter allerede igangsatt, og nå ser vi etter ytterligere pilotprosjekter. I denne runden vil vi primært se etter prosjekter innen området "Rasisme, diskriminering og hets", da dette området er underrepresentert i de igangsatte prosjektene. 

Har din organisasjon en løsning på hvordan vi kan jobbe forebyggende mot rasisme, hets og diskriminering? Da håper vi at dere søker midler eller tar kontakt med oss.  Det oppfordres til å samarbeide på tvers i og av organisajsonsledd, og ha fokus på at prosjektene skal nå flest mulig. Ta gjerne kontakt med krafttakets administrajson om dere har ideer eller spørsmål rundt denne utlysningsrunden.

Det viktigste kriteriet for å få tilslag på ordningen, er at prosjektet kan bidra med erfaringer og kunnskap med overføringsverdi til andre organisasjonsledd i idretten. Samtidig er det viktig at prosjektet kan drives videre innenfor ordinære rammer etter prosjektslutt.

Søknadsportalen er åpen, mens fristen for å sende inn søknader er tom. 1 Desember. 

Du kan lese mer om Krafttaket her, og komme direkte til søknadsportalen her.
Informasjon om søknadsprossesen finnes her

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Lars Neerbye Eriksen på e-post