Foto: Dag Oliver
Foto: Dag Oliver

Hvordan øke muligheten for å få tilskudd til ditt mangfoldsprosjekt?

Dette får du svar på i informasjonsmøtene Krafttak for mangfold og inkludering nå setter opp. 

Søknadsportalen for utlysningsrunde to er nå åpen. I den forbindelse setter vi opp to digitale informasjonsmøter. Du må melde deg på møtene i forkant. 

  • For å melde deg på informasjonsmøtet 16. november kl. 10.00 – trykk her.
  • For å melde deg på informsjonsmøtet 17. november kl. 18.00 – trykk her. 

På informasjonsmøtet får du tips til søknadsskrivingen av pilotprosjektansvarlig Lars Neerbye Eriksen. Det blir også anledning til å spørre om det du måtte lure på. 

Det er så langt igangsatt åtte mangfoldsprosjekter i kretser, særforbund og klubber. 

Frist for å søke om midler til nye mangfolds- og inkluderingsprosjeker er 1. desember.