illustrasjon 612.jpg

Permitteringsregelverket

På et møte med særforbund og idrettskretser 16. mars gjennomgikk NIF permitteringsregelverket. Under ligger et skriv som tar for seg fremgangsmåten ved permittering, samt mal for protokoll og permitteringsvarsel.

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle lovendringer er endelig vedtatt og det kan komme endringer fremover. 

Les alt om permitteringsregelverket her.