Arbeidsforhold

Koronasituasjonen påvirker hele Idretts-Norge og kan ha stor innvirkning på arbeidsforhold.

Permitteringsregelverket har gjennom hele koronaperioden vært gjenstand for mange endringer. Istedenfor å gjengi regelverket, henviser vi til NHO og NAVs nettsider som oppdaterer sine nettsider fortløpende.