Utelukkelse i dopingsaker

Utelukkelse i saker som gjelder brudd på antidopingregelverket

Personer som blir dømt for brudd på antidopingregelverket, blir ilagt en utelukkelse. Utelukkelsens lengde er avhengig av blant annet type regelbrudd og graden av skyld.

Reglene om utelukkelse fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). WADC er implementert i et nasjonalt antidopingregelverk, se nærmere om regelverket her.  

Dette sier WADC om utelukkelse:

“10.14 Status during Ineligibility or Provisional Suspension

10.14.1 Prohibition against Participation during Ineligibility or Provisional Suspension

No Athlete or other Person who has been declared Ineligible or is subject to a Provisional Suspension may, during a period of Ineligibility or Provisional Suspension, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping Education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.

An Athlete or other Person subject to a period of Ineligibility longer than four (4) years may, after completing four (4) years of the period of Ineligibility, participate as an Athlete in local sport events not sanctioned or otherwise under the authority of a Code Signatory or member of a Code Signatory, but only so long as the local sport event is not at a level that could otherwise qualify such Athlete or other Person directly or indirectly to compete in (or accumulate points toward) a national championship or International Event, and does not involve the Athlete or other Person working in any capacity with Protected Persons.

An Athlete or other Person subject to a period of Ineligibility shall remain subject to Testing and any requirement by an Anti-Doping Organization to provide whereabouts information.

10.14.2 Return to Training

As an exception to Article 10.14.1, an Athlete may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a Signatory’s member organization during the shorter of: (1) the last two (2) months of the Athlete’s period of Ineligibility, or (2) the last one-quarter of the period of Ineligibility imposed.”

I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 

“Comment to Article 10.14.1: For example, subject to Article 10.14.2 below, Ineligible Athletes cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by their National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level Event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.14.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports (see Article 15.1, Automatic Binding Effect of Decisions). An Athlete or other Person serving a period of Ineligibility is prohibited from coaching or serving as an Athlete Support Person in any other capacity at any time during the period of Ineligibility, and doing so could also result in a violation of 2.10 by another Athlete. Any performance standard accomplished during a period of Ineligibility shall not be recognized by a Signatory or its National Federations for any purpose.”

“Comment to Article 10.14.2: In many Team Sports and some individual sports (e.g., ski jumping and gymnastics), Athletes cannot effectively train on their own so as to be ready to compete at the end of the Athlete’s period of Ineligibility. During the training period described in this Article, an Ineligible Athlete may not compete or engage in any activity described in Article 10.14.1 other than training.”

Alle avgjørelser vedrørende brudd på antidopingregelverket sendes til den person som avgjørelsen retter seg mot. I tillegg blir alle organisasjoner som kan anke avgjørelsen, bl.a. IOC/IPC, WADA, internasjonalt særforbund, varslet om avgjørelsen. Disse kan kreve å få alle sakens dokumenter oversendt slik at de kan gjennomgå saken og eventuelt anke.

For å sikre at avgjørelsen blir håndhevet innenfor egen organisasjon, blir aktuelle organisasjonsledd varslet om avgjørelsen. De som mottar denne informasjonen, skal informere om utelukkelsesvedtaket til styret i organisasjonsleddet (for idrettslag vil det si hovedstyret) og til de personer i organisasjonsleddet som har behov for opplysningene for å håndheve avgjørelsen. Dette kan bl.a. omfatte trenere og lagledere, eller det aktuelle gruppestyret. For øvrig skal informasjon ikke meddeles til andre utenforstående.

Alle organisasjonsledd i NIF (særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag) plikter å medvirke til å håndheve utelukkelser. Dette innebærer at de må respektere utelukkelsen og ikke opptre på en måte som undergraver den. Manglende håndheving kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.

Informasjon om utelukkelsen med navn på den saken gjelder, skal aldri offentligjøres på organisasjonsleddets hjemmeside, eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn de som har behov for kjennskap til avgjørelsen for at den skal kunne håndheves.

NIF er også forpliktet seg til å anerkjenne utelukkelser for brudd på WADC som er avsagt av andre idrettsorganisasjoner som er bundet av WADC, eller dets medlemmer.

Utelukkelsen gjelder i hele NIFs organisasjon, dvs. for alle NIFs organisasjonsledd og for all aktivitet under NIF.  Det betyr at utelukkelsen gjelder for alle medlemmer i idrettslag og alle NIFs organisasjonsledd, dvs. både særforbund, idrettskretser, idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner.

Hvilke organisasjoner som er tilsluttet WADC og dermed er bundet av denne, fremgår av WADAs hjemmeside: www.wada-ama.org/en/code-signatories