For idrettslagsallianser

Lovnorm for idrettslagsallianser er opphevet, se lovnorm for idrettslag.