Terskel

Idrettstinget 2023 har vedtatt at idrettslag som er under en bestemt terskel (medlemstall og omsetning) skal pålegges færre krav enn idrettslag over terskelen.

For 2024 er terskelen:
- Færre enn 100 medlemmer, og
- Under kr 300 000 kr i omsetning

Begge vilkårene må være oppfylt for at idrettslaget skal anses å være under terskelen.

Idrettstinget 2023 har besluttet at Idrettsstyret årlig skal vurdere om terskelen skal heves.  Dersom Idrettsstyret beslutter å heve terskelen, vil idrettslagene bli informert om dette innen utløpet av 2024.