idrettsmedisinsk-etikkutvalg612.jpg

Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Idrettsstyret har etablert et idrettsmedisinsk utvalg som skal bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen.

Utvalget oppfordrer idrettsorganisasjonen til å fremme idrettsmedisinske saker og problemstillinger som de ønsker diskutert og behandlet i utvalget. Utvalget er uavhengig og vil utelukkende avgi faglige og objektive vurderinger på aktuelle idrettsmedisinske problemstillinger og saker.

Utvalget stiller også gjerne på aktuelle møteplasser i og utenfor idrettsorganisasjonen for å diskutere og fremme aktuelle saker.

Om utvalget
Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå for og styre etter. Utvalget skal arbeide for å øke bevissthet om verdispørsmål rundt helsetjenester i idretten og til etiske dilemma i møtet mellom utøvere og helsetjenesten. Å øke bevissthet om verdier og verdikonflikter er særlig viktig for helsepersonell, men også blant ledere, aktive, støtteapparat og foreldre.

Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men ta opp prinsipielle spørsmål. 

Det skal være åpenhet rundt arbeidet i utvalget og møterapporter skal legges frem i NIF, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA).

Idrettsmedisinsk etikk utvalget består av:

 • Leder: Reidun Førde, Professor i medisinsk etikk ved Universitet i Oslo
 • Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)
 • Inggard Lereim, NIMF
  Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
 • Lena Schrøder, utøverrepresentant
 • Jeanette Nilsen, trener Norges Håndballforbund, tidligere landslagskeeper
 • Per Tøien, NIF
 • Anne Kristine Soltvedt fra Idrettsforbundet vil være sekretær for utvalget

 

Etiske retningslinjer
Idrettsmedisinsk etikkutvalg har utarbeidet etiske retningslinjer for helsepersonell i norsk idrett.

 

Innspill til saker
Idrettsmedisinsk etikkutvalg inviterer både enkeltpersoner og organisasjonsledd til å spille inn saker til utvalget slik at utvalget både kan bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen og gi råd i idrettsmedisinsk etiske saker. Innspill til utvalget sendes på idrettsmedisinsketikkutvalg@idrettsforbundet.no.

Uttalelser

 • Transpersoners deltakelse i konkurranseidrett 
 • Knock-out 
 • Høydehus 
 • Etiske retningslinjer
 • Bruk av smertestillende for barn og unge

Seminarer

 • Skader og sykdom i idretten: Når er nok nok? 
 • For lite, for mye, akkurat passe? 
 • Vekt og prestasjon