Dommer
Foto: Helge Lund Foto: Helge Lund

Den verdibaserte dommeren

Verdibaserte og relasjonsorienterte dommere skal være et sentralt kjennetegn innen norsk idretts dommerutvikling. 

«Dommeren i norsk idrett» oppsummerer de forventninger norsk idrett har til dommeren, uavhengig av idrett. 

Dommeren i norsk idrett 

 • Dommeren legger til rette for et positivt konkurransemiljø der utøverne opplever idrettsglede. 
 • Dommeren er et godt forbilde og representerer idretten på en verdig måte. 
 • Dommeren behandler utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status – og respekterer utøverens personlige integritet.  
 • Dommeren utvikler utøverne gjennom dialog, refleksjon og ansvarliggjøring.  
 • Dommeren ivaretar utøvernes helse og sikkerhet i idretten og viser omsorg ved sykdom og skade. 
 • Dommeren er lojal overfor idrettens verdier, lover og regler og retningslinjer fra eget idrettslag. 
 • Dommeren følger Idrettens barnerettigheterbestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for ungdomsidrett. 
 • Dommeren følger idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. 
 • Dommeren følger idrettens holdninger til bruk av alkohol og tobakk i idrettslig sammenheng. 
 • Dommeren motarbeider all form for bruk av doping. 
 • Dommeren følger prinsippet om Fair Play og motarbeider uærlig konkurranse og kampfiksing. 
 • Dommeren reagerer mot all form for diskriminering, trakassering, hets og mobbing.  
 • Dommeren respekterer andre dommere, trenere, foreldre og idrettsledere.  
 • Dommeren fremmer ikke egne økonomiske og sportslige interesser på bekostning av utøvernes og/eller idrettens interesser.