anleggskø.jpg

Idrettsforbundet samler alle anleggskontakter på en kontaktside

Vi har nå samlet alle kontaktpersoner i særforbund, særkretser/regioner og idrettskretser på en side, slik at idrettslag enkelt kan finne riktig person å kontakte i forbindelse med anleggsspørsmål. Denne listen oppdateres en gang i året av fagteamet for anlegg i Norges idrettsforbund. 

Anleggskontaktene finner du her.

NIFs fageam for anlegg består av ansatte fra alle idrettskretsene, og ledes av anleggsrådgiver i Norges Idrettsforbund.