Tildeling fra ExtraStiftelsen til idrettsprosjekter
Solvei Skjold ble overasket av Extrastiftelsen torsdag 13. desember. Her mottar hun et bevis på at prosjektet «Rekruttering til paraishockey» i regi av Norges Ishockeyforbund mottar 225 000 kroner for 2019.

Tildeling fra ExtraStiftelsen til idrettsprosjekter

Norges idrettsforbund tildeles 3 millioner kroner fra ExtraStiftelsen til 11 prosjekter i regi av idrettslag, idrettskrets og særforbund rettet mot utsatte grupper. - Prosjektene som får midler jobber for å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten, sier NIFs koordinator for prosjektene, Line Hurrød

Av de totalt 11 prosjektene som tildeles midler, er fire av dem helt nye. Falltreningkurs for eldre, grenseløse idrettsdager i Telemark, pararoing og rekruttering til parishockey vil i løpet av 2019 bli realisert. Se hele tildelingslisten nederst i saken.

- Norges idrettsforbund er svært glade for bevilgningen fra ExtraStiftelsen. Prosjektene som nå blir realisert, bidrar til å gi idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne. Idrettslag, idrettskretser og særforbund tar et ekstra ansvar for inkludering, noe som øker mangfoldet i vår organisasjon, sier Line Hurrød.

 Norges idrettsforbund har årlig mottatt midler fra ExtraStiftelsen siden deres oppstart i 1997. Over 350 prosjekter har blitt finansiert av stiftelsen.

 Se oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. ExtraStiftelsen deler ut 82 mill kroner til 131 prosjekter gjennom ordningen helse høst 2018.

Her ser du alle tidligere og eksisterende idrettsprosjekter

Her ser du informasjon om hvordan man kan søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF. Neste søknadsfrist er 15. februar 2019 for prosjekter med oppstart høsten 2019. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

       
Norges Judoforbund Falltreningskurs for eldre 309 000 309 000
Telemark idrettskrets

Grenseløse idrettsdager

Telemark

50 000 50 000

Norges Roforbund -

bredde

Pararoing 250 000 250 000
Norges Ishockeyforbund 

Rekruttering til

paraishockey 

225 000 225 000
Hisøy IL 

Fortet-Sms

integreringsprosjekt 

525 000 525 000

Norges Håndballforbund

Region Vest

Fra sykehus til idrettslag  160 000 160 000
Eidanger Idrettslag  Gøy fritid for alle  400 000 400 000
Norges Bokseforbund 

RockSteady Boxing -

Fight Back Parkinson 

250 000 250 000
Norges Danseforbund  Drømmefanger 500 000 500 000
Fet svømmeklubb 

Internasjonal Dame-

og Herretrim 

195 000 195 000
Oslo Skikrets  ParaAlpint 2017-2019 139 000 139 000