Bjørndal 612.jpg

Sprer idrettsglede til flere med utlån av utstyr

Bjørndal IF er idrettslaget som allerede hadde en utstyrsordning på plass, men som så verdien i å videreutvikle sin ordning med utlån av utstyr i samarbeid med BUA. Les hvordan Oslo-klubben har utviklet sin utlånsordning.

I februar inngikk Norges idrettsforbund en samarbeidsavtale med BUA som tilbyr idrettslag en utstyrsordning for barn og unge. Oslo-klubben Bjørndal IF drev allerede med utlån av utstyr, men valgte å melde seg inn i BUA for å forsterke sin utlånsordning.

Se også: Slik lykkes idrettslaget med BUA-ordning

- Vi startet opp med utlån av vinterutstyr lenge før BUA startet. Isen var jo her, men utstyr var helt avgjørende for at ungene skulle drive med aktivitet. Derfor begynte vi med utlån av ski og skøyter. Da BUA startet i august 2014 ble vi med som en av pilotene. Det angrer vi ikke på i dag, sier daglig leder i Bjørndal IF, Øyvind Telle.

Mer tilgjengelig ordning med BUA

At Bjørndal IF tilbyr utlån av utstyr har nærmiljøet fått med seg. Telle melder om jevn strøm av henvendelser, spesielt på vinterstid.

- Tilbakemeldingene fra de som låner utstyr har vært veldig positiv. Mange vet om tilbudet, sier Telle.

- I tillegg har BUA bidratt til at ordningen er mer tilgjengelig og vi opplever at det er lettere å få med flere. Med BUA har man alltid noen å sparre med, organisasjonen kjenner til støtteordninger og er løsningsorienterte for oss som idrettslag, fortsetter Telle. I fjor vinter hadde Bjørndal IF ca. 5000 utlån. Både skoler og barnehager i bydelen benytter tilbudet flittig i tillegg til barn og familier.

For å løse den praktiske oppfølgingen gir idrettslaget ungdommer i klubben deltidsjobb med å slipe skøyter, koordinere utlån og holde orden i BUA.

Skryter av Bjørndal IF

Fagkonsulent i NIF, Linda Jacobsen, er full av lovord om hvordan Bjørndal IF har utviklet en allerede etablert utlånsordning.

- Før vi inngikk samarbeid med BUA, visste vi at mange idrettslag allerede hadde ordninger som fungerte. For disse idrettslagene var målet med BUA å systematisere og forenkle en del prosesser slik at man kan bruke mindre tid på administrasjon og bidra til å skape enda mer aktivitet. Bjørndal IF er et godt eksempel på at BUA kan optimalisere utlånsordninger som allerede finnes, sier Jacobsen før hun avslutter:

- Jeg har også lyst til å skryte av Bjørndal IF for måten klubben legger til rette for utlån av utstyr, med gode åpningstider, fint utstyr og en veldig god plassering av selve BUA. Du kan rett og slett ta på deg skøytene inne i BUA og gå rett ut på skøyteisen. Plassering av BUA nære aktiviteten er avgjørende. Vi ser også at forankring i idrettslaget er viktig for at ordningen skal gi den effekten man ønsker – nemlig idrettsglede for enda flere. Det har Bjørndal IF lykkes med.

Lyst til å etablere en BUA-ordning? Les mer her.