BUA på Klemetsrud fikk 300.000 kroner i oppstartmidler fra bydelen. Nå er BUA blitt en skikkelig suksess. Roger Halvorsen, daglig leder Klemetsrud IF, Siri Sørvig og Hana Shala fra Håndball kvinner 6. divisjon i Klemetsrud IL. Foto: Monica Vogt
BUA på Klemetsrud fikk 300.000 kroner i oppstartmidler fra bydelen. Nå er BUA blitt en skikkelig suksess. Roger Halvorsen, daglig leder Klemetsrud IF, Siri Sørvig og Hana Shala fra Håndball kvinner 6. divisjon i Klemetsrud IL. Foto: Monica Vogt

Slik lykkes idrettslaget med å etablere en BUA-ordning

Alle idrettslag og idrettsråd kan bidra til økt inkludering og aktivitet gjennom å låne ut gratis sportsutstyr gjennom BUA. Her gir vi noen tips på hva idrettslaget må tenke på for å lykkes med å etablere en utlånsordning.

Tidligere i år inngikk Norges idrettsforbund og BUA en samarbeidsavtale som tilbyr idretten en ny og velfungerende utstyrsordning for barn og unge. Målet med BUA-ordningen er at alle barn og unge skal få muligheten til å bli mer fysisk aktive og prøve mange forskjellige aktiviteter - uten at hver og en må eie alt utstyr selv. Å låne utstyr gjennom BUA er smart, gratis og miljøvennlig, samtidig som det gir barn og unge økt aktivitetsnivå, uavhengig av familiens sosioøkonomiske status.

Hva skal til for å etablere en BUA-ordning?

  1. Et tydelig ønske om å gi barn og unge like muligheter til å være mer fysisk aktive, mer inkludert, mer integrert uten å måtte kjøpe utstyr selv. 

  2. Egnede lokaler og innredning til å oppbevare og vedlikeholde utstyret som skal lånes ut.

  3. En ansvarlig person som har ressurser til å følge opp ordningen på god måte.

  4. En PC eller et nettbrett for å administrere utstyret og brukerne.

  5. Skaffe midler til innkjøp av utstyr gjennom å søke Bufdir, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og kommunen.

  6. Markedsføre lokalt om tilbudet gjennom materiell fra BUA, sosiale medier, e-post til medlemmer og plakater i nærområdet. Sørge for at tilbudet får redaksjonell omtale i lokale medier.

  7. Knytte tilbudet med eksisterende aktivitet lokalt, samarbeide med lokale lag og foreninger, skoler, fritidsordninger og barnehager.

Man kan fint betjene utlånsordningen ved hjelp av frivillige og ungdommer i idrettslaget, men det er viktig at en person har hovedansvaret for det administrative. Tilbudet må markedsføres og utstyr må vedlikeholdes. Det er liten vits å etablere en utlånsordning dersom ingen påtar seg hovedansvaret.

Klemetsrud IL
Klemetsrud IL har en liten BUA-ordning med 235 registrerte gjenstander. Hittil har de lånt ut 108 gjenstander fordelt på 43 lån. BUA Klemetsrud låner ut ski og skøyter gratis til barn og unge i bydelen.
- Jeg lurte fælt på hvor jeg skulle begynne, men så fikk jeg høre om BUA. Og da ble det veldig enkelt, sier Roger Halvorsen, daglig leder Klemetsrud IF.

Sak fortsetter under bildet.

Trine Nodeland, daglig leder BUA Bjørndal IF. Foto Monica Vogt. 

20 års erfaring i Bjørndal IF 
Naboklubben Bjørndal IF låner også ut langrennsski og skøyter. Dette har de holdt på med i nesten 20 år og er et godt innarbeidet tilbud i bydelen. De har skøytebane og langrennsspor rett utenfor klubbhuset og har fire ganger så mye utstyr. De har hatt ca. 5000 utlån i vinter. Grunnen til at BUA Bjørndal har så mye utlån, er at både skøyter og ski lånes ut i nærheten av aktiviteten og kan derfor lånes ut flere ganger per dag. Både skoler og barnehager i bydelen benytter tilbudet flittig i tillegg til barn og familier. BUA Bjørndal har gode åpningstider. Daglig leder i Bjørndal IF er tilstede på dagtid og betjener utlånet i tillegg til andre oppgaver. I helgene og på kveldstid får hun hjelp av ungdommene i idrettslaget til å holde BUA åpen! 

Les mer om BUA