Spillemidler 2016 -  Fint økonomisk utgangspunkt for neste år
1. visepresident Kristin Kloster Aasen, idrettsminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt. Foto Geir Owe Fredheim

Spillemidler 2016 -  Fint økonomisk utgangspunkt for neste år

Norges idrettsforbund har i dag fått tildelt spillemidler for 2016. Totalt er organisasjonen tildelt 660 millioner kroner for neste år, noe som er en økning på 24 millioner kroner fra 2015. Dette er en fin økonomisk plattform for den organiserte idretten i Norge.

– Dette er penger som gir mye aktivitet som Norges idrettsforbund skal formidle på en god måte, fremhever idrettspresident Tom Tvedt under møtet med ny Kultur- og idrettsminister Linda Hofstad Helleland. – Dette er den største «sponsorkontrakten» som norsk idrett får.

- Ingen finansinstitusjoner er i stand til å levere tilsvarende avkastning som disse pengene. Idretten «veksler» dette inn i en frivillig innsats som er helt enestående. Vi får med dette nok en bekreftelse på at enerettsmodellen fungerer. I tillegg vet vi at det er mye som tyder på at Norsk Tipping også for 2015 kommer til å levere svært godt, så vi er optimistiske både på organisasjonens og på enerettsmodellens vegne, sier idrettspresidenten.

Økt satsing på ungdom
Pengene som tildeles Norges idrettsforbund fordeler seg på fire forskjellige poster. Post 1, grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt, har fått en økning på fem millioner kroner. Post 2, grunnstøtte særforbund, er også økt med fem millioner kroner. Post 3, barn, ungdom og bredde, en økning på sju millioner kroner og Post 4, toppidrett, er også økt med sju millioner kroner fra i fjor.

Av økningen til Post 3 er, som i fjor, 20 millioner satt av spesielt til arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser i idretten. I tillegg er det satt av fire millioner kroner til arbeid med utviklingshemmede, to millioner innenfor Post 1 og to millioner gjennom særforbundene og Post 2. – Tildelingen vektlegger tydelig en fortsatt satsing på ungdom. Det er vi både enige i og glade for, sier Tom Tvedt.

– Vi vil styrke arbeidet for en bred og allsidig ungdomsidrett, som samtidig fanger opp dem som har forutsetninger og lyst til å bli best i verden. Dette vil vi få til gjennom å sette søkelys og ressurser inn overfor idrettslagene, gjennom kompetansetiltak og klubbutvikling, forklarer generalsekretær Inge Andersen. – 2016 er Idrettens ungdomsår og det tar vi på alvor. Innretningen av spillemidlene understøtter dette.

Tilskudd for 2016
NIF ble i statsråd 18. desember 2015 tildelt kr 660 000 000 fra spillemidlene til idrettsformål for 2016. Tilskuddet fordeler seg på følgende rammeposter:

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 135 mill. kroner
Post 2 Grunnstøtte særforbund 237 mill. kroner
Post 3 Barn, ungdom og bredde 153 mill. kroner
Post 4 Toppidrett 135 mill. kroner
Totalt 660 mill. kroner

Tilskuddet, 660 mill. kroner av forventet overskudd fra Norsk Tipping AS for spilleåret 2015, er en økning på 24 mill. kroner sammenlignet med tilskuddet i 2015.

Se hele tildelingsbrevet for 2016 (pdf)