Startskuddet for å få flere kvinner i lederposisjoner gikk i dag.
Startskuddet for å få flere kvinner i lederposisjoner gikk i dag.

Skal motivere kvinner til å ta steget mot et toppverv

15 kvinner fra særforbund og idrettskretser er med i NIFs mentorprogram som starter i dag. Målet er at de skal ta steget mot et toppverv i norsk idrett.

- Kvinneandelen blant kvinnelige ledere i norsk idrett gjenspeiler ikke medlemsmassen som består av 40,5 prosent kvinner, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver organisasjonsutvikling i Norges idrettsforbund.

Hun viser til at kun 13 prosent av alle presidenter i særforbund er kvinner, 21 prosent av kretsledere er kvinner, kvinnelige generalsekretærer i særforbund utgjør kun 20 prosent, mens det er 37 prosent kvinnelige organisasjonssjefer i idrettskretsene.

Unik mulighet
Vanebo mener norsk idrett nå har en unik mulighet å gjøre noe med disse tallene, og har fått god hjelp fra både menn og kvinner i norsk idretts toppledelse på veien.

- Dette er en unik mulighet for kvinnelige toppledere, og kvinner som ønsker å bli toppledere, til å bygge nettverk og hente kunnskap og erfaringer fra de som har vært eller er i tilsvarende posisjon. Vi har blant annet fått med oss skipresident Erik Røste, sier Vanebo.

God respons
Idrettsforbundet har hatt en overveldende respons på mentorprogrammet. 
- Totalt søkte 35 adepter og 14 mentorer om å få være med i programmet som opprinnelig hadde plass til 12 par. Nå har vi utvidet til 15 par. Dessverre måtte vi si nei til mange, men vi håper å kunne kjøre tilsvarende program også neste år da det åpenbart er et ønske og behov, sier Vanebo.

Målgruppen for mentorprogrammets er kvinner som har lederroller i styre eller administrasjon i norsk idrett på særforbunds- eller idrettskretsnivå, eller som har plan for videre lederverv i samarbeid med sin leder.

Vi trenger flere kvinner
Golfpresident Marit Wiig er en av mentorene som skal dele sin erfaring.
- Dette stiller jeg opp på fordi det er viktig å delta på et lederutviklingstiltak. Vi trenger unge kvinner til lederskap i idretten, og dette mentorprogrammet vil bidra til å få flere kvinner i ledelsen. Jeg gleder meg til å starte og jeg håper at jeg kan bidra med å lytte til adepten, og gi henne alternative måter å tenke på for å løse ulike lederutfordringer, sier Wiig til idrettsforbundet.no.

Fakta om mentorprogrammet:

  • I programerklæring nr. 6 i Idrettspolitisk dokument er vi alle forpliktet til å: «Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederrollen».
  • Mentorprogrammet består av tre samlinger fordelt på ni måneder.
  • Som faglig ansvarlig for programmet har NIF fått med seg Jennybeth Ekeland, seniorkonsulent ved AFF ved Norges Handelshøyskole. Hun har jobbet med bl.a. mentoring siden 1999, bidratt til mentoring i Norge og internasjonalt, medlem av internasjonal ekspertgruppe i utvikling av internasjonale standarder innen mentoring.
  • Les også: Mentorprogram for kvinner i idretten