Signering: Anja Veum, utviklingssjef i NIF og Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ NIF
Signering: Anja Veum, utviklingssjef i NIF og Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

Signering av intensjonsavtale med UDI

NIF har på vegne av idretten underskrevet en intensjonsavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). Bakgrunnen er at NIF og UDI i fellesskap ønsker å bidra til økt fysisk aktivitet for beboere på asylmottak.

- Mange idrettslag har så langt bidratt med å skape idrettsglede for beboere på mottak. Selv om tilstrømmingen av flyktninger er lav akkurat nå, er det viktig å opprettholde engasjementet. For mange av dem som bor på mottak er det å kunne være med i en idrettsaktivitet av stor verdi, sier Anja Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Formålet med intensjonsavtalen er å tilby supplerende aktiviteter til asylsøkere for å bidra til en meningsfull hverdag, motvirke passivitet og stimulere til økt lokal samhandling med asylsøkere.

NIF vil på bakgrunn av denne avtalen informere asylsøkere og flyktninger om aktiviteter i idrettslagene lokalt gjennom særforbund, idrettskretser og idrettsråd. UDI og NIF har med dette en felles intensjon om å koordinere og målrette den frivillige innsatsen for å oppnå avtalens mål. 

Ny søkerunde for idrettslag

NIFs flyktningfond vil snarlig lyse ut nye midler til idrettslag som ønsker å bidra med aktivitet på mottak eller å integrere nybosatte i kommunen.

Totalt har 335 lag mottatt midler gjennom NIFs flyktningfond. I høst mottok 92 lag midler, 49 av disse fikk midlene til å drive aktivitet på mottak. Da det var ny utdeling av midler i våres, var det 273 idrettslag som mottok midler. Totalt har midlene blitt fordelt på 34 ulike idrettsgrener.

Les mer om pengestrømmer fra UDI her.