Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Skøyteranlegg_612.jpg

Stortinget har bevilget 189,4 millioner kroner for 2019 til ordningen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

 

Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsannlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke:  

  • Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.  
  • Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside. 

Søknadsfristen er 1. mars 2019.
Søknader som sendes inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Det finnes mer informasjon om ordningen på NIFs hjemmeside og på Lotteritilsynets hjemmeside.