Trenersak612.jpg

Dette må du vite som ny barneidrettstrener!

Høsten er høysesong for rekruttering av nye trenere og ledere til barneidretten i Norge. I forbindelse med skolestart er det mange foreldre som tar på seg et treneransvar fordi deres egne barn har begynt med idrett. Vi har laget en liste over det viktigste du MÅ vite som ny barneidrettsstrener.

Først og fremst – velkommen til norsk idrett! Sjansen for at nettopp du er en av dem som har fått et treneransvar i klubben fordi dine egne barn nettopp har begynt med idrett – er stor. Sammen med deg strømmer det til 10.000 nye trenere til norsk idrett hvert eneste år og dere utgjør til sammen ca 700.000 frivillige i norsk idrett!

Norges idrettsforbund har derfor laget en oversikt som forteller deg alt du bør vite som ny barneidrettstrener. (se lenger ned på siden)


Bruker sin egen erfaring
Det som ofte kjennetegner den norske barnetreneren er at mange ikke har idrettsfaglig kompetanse eller lang trenerutdanning.
- Mange bruker sin egen erfaring som aktiv i rollen som trener. Derfor må man være veldig bevisst på at trenerrollen er i stadig utvikling, og mye av det man har lært selv, trolig er utdatert, sier Mari Bjone, rådgiver barn og unge i Norges idrettsforbund.

Saken fortsetter under bildet.

Man bør ikke ta lett på oppgaven som ny barneidrettstrener. Foto: Eirik Førde 

- Nye trenere kjenner kanskje ikke til grunnprinsippene i barneidretten, at vi har Idrettens barnerettigheter og bestemmelser som regulerer barneidretten, at det eksisterer en politiattestordning, eller hva de skal gjøre i vanskelige saker, eller hvordan de skal tilrettelegge for funksjonshemmede, sier Bjone. 

- Det er mange spørsmål som dukker opp, og vi i Norges idrettsforbund har forsøkt å svare på dette, sier Bjone som sier det finnes mange ulike kurs som er ypperlige for nybegynnere
- Idretten har ulike trenerkurs og aktivtetslederkurs som er ypperlige for nybegynnere, og som vi mener bør være minimum av det barneidrettstrenere har av kompetanse. Dessuten er det mange gode nettsider som trenere kan benytte for å utvide kompetansen sin, sier Bjone. (se punkt 9, 10 og 11)

- Hva er de største utfordringene nye trenere i barneidretten møter?
- Det er å gjennomføre en aktivitet og trening som er variert og allsidig, slik at barna får en helhetlig utvikling.
- Det vi også ser er at det er mange barn som blir stående i kø på trening. Dette skyldes ofte at uerfarne ikke er like gode på å organisere aktivitet som ruller og går hele tiden. Dessuten mener vi det er et minstekrav at trenerne kjenner navnene på alle barna på laget – slik at han eller hun bidrar til å skape en trygghet i gruppa, og kunne gi alle en tilbakemelding på hver trening. Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alltid til at det minimum er to trenere til stede på treningene, sier Bjone avslutningsvis.

Norges idrettsforbund har laget en liste over de mest elementære tingene du som ny trener må vite om:

1. Deltakelse

Viktigst av alt er at deltakelse i barneidretten har en viktig egenverdi. I tillegg gir det mange et grunnlag for livslang idrettsglede.

2. Om barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

3. Barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. Denne personen må alle trenere og ledere i klubben vite hvem er. Les mer om at alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig 

4. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser

Rettighetene og bestemmelsene er unike i verdenssammenheng, og skal bidra til at barn får en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Rettighetene er basert på FNs barnekonvensjon, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge.
Bestemmelsene er en del av idrettens regelverk som regulerer barns konkurransetilbud. Dette er gjort ved å tilrettelegge for en naturlig progresjon i hvor langt man bør reise, hvilke konkurranser man kan delta på, og hvordan premiering, rangering og bruk av resultatlister skal foregå. Les mer om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser 

Les også: Ofte stilte spørsmål om barneidretten 

5. Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

6. Barn med funksjonsnedsettelse

Alle er med, spør barnet hva som trengs eller foreldrene. Vi har laget en oversikt over ulikt materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Se også Idrett for funksjonshemmede

7. Forsikring

Alle barn inntil de blir 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

8. Foreldrevettregler

Over halvparten av alle 54 særforbund i Norge har utarbeidet sine egne retningslinjer og kjøreregler for foreldre – såkalt foreldrevettregler. Gå inn på hjemmesiden til ditt særforbund for å se om de har noen. Her er fotballforbundets foreldrevettregler.

9. Aktivitetslederkurs

Dette er et praktisk og nyttig kurs som vi får svært gode tilbakemeldinger på, og alle som organiserer barn i treningsaktivitet bør ha dette kurset som en basis.

10. Trenerløypa

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. 

11. Aktivitetskassen

Trenger du gode tips og råd til ulike aktiviteter på trening? Da bør du sjekke Aktivitetskassen

12. Les boka Barneidrettstreneren

Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Mestringsmiljø, prinsipper og metoder for læring, organisering, leikens betydning for barns læring. Praktiske tips til barneidrettstreneren med blant annet forventninger til deg som trener og medmenneske, foreldretips og skadeforebyggende råd. De som ønsker å fordype seg i temaet bør lese boka Barneidrettstreneren! 

13. Allemed.no

Allemed.no et verktøy som skal bidra til å bevisstgjøre ledere, trenere og frivillige i idrettslag om hva som skal til for å skape et inkluderende aktivitetstilbud. Les mer om allemed.no

Ikke glem Idrettsglede for alle!