FE9E2499_EF.jpg

TRENER 1

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
 • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter

Minimumsvarighet er 45 timer undervisning og 45 timer praksis. Særforbundet bestemmer fordelingen mellom teoretisk og praktisk undervisning. E-læring kan inngå i dette opplegget. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 2 må både undervisning og praksis være gjennomført og bestått.

Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Særforbundet vurderer selv antall deltakere på kursene sine med tanke på mål,
innhold og arbeidsform.

Deltakeren må minimum fylle 16 år det året kurset starter. Av sikkerhetsmessige årsaker har enkelte særforbund andre aldersgrenser på særidrettslige deler.
Særforbundet bestemmer selv vurderingsform.

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:

 • Oppnådd gitte kompetansemål
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
 • Gjennomført praksis
 • Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som særforbundet krever

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Kompetansemålene knyttet til Trener 1 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her "hva man kan gjøre med det man kan". Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

Idrettsfaglige kompetansemål

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag, og kunne følge opp og leve etter disse verdiene i praksis.
 • Ha grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging, og kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe.
 • Forstå, forklare og vise grunnleggende ferdigheter i idretten ved hjelp av praktiske eksempler og øvelser tilpasset nybegynnere.
 • Kunne anvende en metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter.
 • Ha en grunnleggende forståelse for menneskets vekst og utvikling.
 • Ha grunnleggende kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
 • Kunne ivareta sikkerheten under trening.
 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av aktuelle idrettsskader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp og HLR.

Pedagogiske kompetansemål

 • Være et godt forbilde, og å skape trygghet og trivsel for utøverne.
 • Sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon.
 • Kunne skape et godt læringsklima.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet.
 • Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt med ulike målgrupper. Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne.
 • Bli kjent med coaching som strategi for utvikling av utøvere.
 • Ha forståelse for, og å være i stand til å anvende, grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.
 • Ha kjennskap til, og å kunne følge opp, idrettens barnerettigheter og bestemmelser.
 • Ha kunnskap om tilrettelegging av aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Være bevisst egen trenerrolle og praksis som trener, samt egen væremåte og atferd.
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Organisatoriske kompetansemål

 • Kjenne til en treners ansvar og oppgaver i klubben, overfor utøvere, andre trenere og foreldre.
 • Kjenne idrettens viktigste retningslinjer.
 • Kjenne til hvordan norsk idrett er organisert, og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har.

 

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trener 1:

Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, og Aldersrelatert trening 1 (kurs.idrett.no).

Sunn idretts visjon er å skape en sunnere idrett. Som et ledd i å nå dette så har sunn idrett laget følgende e-læringsmoduler: Idrettsernæring Modul 1, og Spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Den coachende treneren - om å coache begynnere er skrevet av Frank Abrahamsen og Erlend Gitsøe. Boken tar for seg hvordan man kan være en effektiv, motiverende, og involverende trener for begynnere. Det er lett å koble denne boken til flere av kompetansemålene på Trener 1.

Barneidrettstreneren er en bok for alle som er opptatt av og interessert i god aktivitet for barn.