Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LAM-ordningen reduserer kostnadsnivået i idrettslag

LAMbilde612.jpg
LAM-ordningen bidrar til økt aktivitet og lavt kostnadsnivå i idretten viser ny undersøkelse. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Ordningen med statlige tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM-ordningen) får skryt av idrettslag og idrettsråd over hele Norge. I en fersk undersøkelse svarer idrettslag at tilskuddsordningen bidrar sterkt til å holde kostnadsnivået i idretten nede.

 

- LAM-ordningen er godt kjent, bidrar til økt aktivitet, og viktigst av alt; bidrar til å holde kostnadsnivået nede i form av å hindre økning av trenings- og medlemsavgiftene, sier en fornøyd Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Kvalevåg sier at rapporten kun er positiv lesning for Norges idrettsforbund!
- Idretten har flere ulike støtte- og tilskuddsordninger og vårt mål er at vi får maksimalt ut av hver eneste krone som bevilges norsk idrett. At de 367 millionene som Kulturdepartementet fordeler gjennom LAM-ordningen i 2018 treffer målgruppen er svært gledelig, sier NIFs generalsekretær.

Bakgrunn
Kulturdepartementet har hatt behov for å se nærmere på hvilke effekter tilskuddene til lokale lag og foreninger gir, og i hvilken grad tilskuddene bidrar til å realisere målene med ordningen. I den forbindelse ble det gjennomført en spørreundersøkelse i idrettslag, idrettsråd og idrettskretser i februar-mars 2018.

De viktigste funnene i rapporten:

  1.  Idrettslagene oppgir at et bortfall av LAM sannsynligvis vil resultere i at de  må øke egen-betalingene, jobbe mer dugnad eller redusere tilbudet.

  2. Både idrettsrådene og idrettslagene opplever at LAM bidrar til å holde kostnadsnivået nede. En ganske stor andel av idrettslagene oppgir at de bruker midlene til å redusere eller unngå økning i treningsavgiftene og medlemsavgiftene.

  3. LAM-ordningen når i sin helhet ut til idretten og arbeidet med aktivitet og idrett for barn og unge. Tilskuddet når lag med fysisk aktivitet som sitt primære formål, med virksomhet for barn og/eller ungdom. Alle lag som har rett på tilskudd mottar tilskudd, samtidig som det er lite som tyder på at lag utenfor målgruppen mottar tilskudd. Videre fordeles beløpet i sin helhet til lagene.

  4. I hovedsak benyttes særlig tre grupper av kriterier; et fast grunnbeløp, prosjektmidler til ulike tidsbegrensede tiltak og tiltak rettet mot særskilte grupper, for eksempel ikke-medlemmer, underrepresenterte grupper eller særskilte idretter. Generelt prioriteres ungdom noe høyere enn barn.

  5. Meget positivt er også at ressursbruken knyttet til LAM-ordningen er svært lav tatt i betraktning at den involverer et stort antall idrettsråd og idrettslag, og sammenlignet med andre statlige tilskuddsordninger.

  6. Idrettsrådene og idrettslagene opplever at LAM i stor grad bidrar til økt aktivitetstilbud.

Les hele rapporten

Ubyråkratisk sier kulturministeren
Også Kulturminister Trine Skei Grande er glad for at rapporten viser at ordningen fungerer godt.
- Lokale aktivitetsmidler er en ubyråkratisk ordning som krever få administrative ressurser. Nettopp derfor har regjeringen valgt å øke potten til det dobbelte de siste årene. I 2018 er det 367 millioner kroner til fordeling. Jeg vet at Oslo idrettskrets vil bruke sin tilskuddsøkning på fordeling til idrettslag som jobber målrettet for å senke kostnadene, sier Trine Skei Grande.

Målet med LAM-ordningen
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Utvikling av LAM-ordningen fra 2013 til 2018:

ÅR

TILDELING

2013

164 mill. kr

2014

209 mill. kr

2015

294 mill. kr

2016

315 mill. kr

2017

337 mill. kr

2018

367 mill. kr

Les mer om LAM-ordningen på idrettsforbundet.no