Spente deltakere er i gang med andre runde av NIFs mentorprogram
Spente deltakere er i gang med andre runde av NIFs mentorprogram

Fotballpresidenten stiller som mentor for å få flere kvinner i norsk idrett

-Det er viktig at vi som øverste ledelse går foran. Vi må jobbe systematisk med holdningene i idretten og samfunnet for øvrig, og stimulere til at flere kvinner er villige til å ta ledende posisjoner, sier fotballpresident og mentor Terje Svendsen.

Andre runde av Norges idrettsforbunds mentorprogram er i gang. Målsetningen er at de skal ta steget mot et toppverv i norsk idrett. En av forkjemperne er fotballpresident Terje Svendsen.

I et konferanserom i Oslo sitter 30 spente deltakere. 15 kvinner fra ulike særforbund som innehar lederroller i styre eller administrasjon har fått plass som adepter (en person som skal lære og utvikle seg), og 15 mentorer fra idretten. De har akkurat blitt paret opp med dem de skal samarbeide med det neste året. Av deltakerne finner vi hele seks visepresidenter, et tegn på at kvinnene er villige til å ta steget inn i ledelsen i norsk idrett.

Ulikheter er styrker

Svendsen mener det er viktig å bidra til å nå målsetningen med å få flere kvinner inn i ledelsen i norsk idrett, og håper å kunne utvikle seg selv i løpet av de kommende månedene. Han har selv kjent på hvordan skeiv kjønnsbalanse kan være hemmende i utviklingen av idretten.

-Min erfaring med ledelse er at vi er to forskjellige kjønn. Vi bringer med oss to forskjellige holdninger, to forskjellige mentaliteter inn i ledergruppen. En god sammensetning basert på kjønn er kjempeviktig, sier Svendsen. Nå får han muligheten til å bidra med sin kompetanse ved å være mentor til adept Line Teppdalen.

Ønsker å bli tøffere

Line Teppdalen har sittet som visepresident i Norges Skytterforbund siden 2017. Hun er en ambisiøs dame som vurderer å stille til valg som medlem i European Shooting Federation. Før den tid håper hun å dra lærdom fra sin ferske mentor og fra programmet.

-Jeg håper å bli tryggere på meg selv, få mer og bredere erfaring, også i styrearbeid. Jeg håper dette skal bidra til at jeg kan stå litt mer frem og være litt tøffere, og ikke minst det å ikke snakke seg selv ned, men å tørre si det man mener og tenker, sier Teppdalen.

Å være trygg og tørre være tøff, er noe Svendsen har erfaring med som mangeårig leder. Han håper å bruke sin realkompetanse og erfaringer som leder til å være en god mentor.

 -Jeg har en ganske stor bøtte med erfaring som leder som jeg må bruke riktig, plukke frem riktige spørsmål til å veilede adepten på riktig måte, og peke på riktige utviklingsretninger som adepten har bruk for, sier Svendsen.

Mannsdominerte miljø

Både Svendsen og Teppdalen jobber innenfor mannsdominerte miljø (les også intervjuet med Guro Røen om en kvinne i et mannsdominert miljø), men de er begge enige om at de er på riktig vei for å endre på dette. 

-Skytterforbundet har alltid vært veldig mannsdominert, og det må vi forsøke å endre på. Vi jobber aktivt med å få flere kvinner inn i idretten, og det er flere jenter som skyter aktivt nå. Det som er veldig morsomt er at mange av dem faktisk er dyktigere enn gutta, utdyper Teppdalen.

Svendsen deler Teppdalens syn:

-Jeg snakker mye om kultur og ledelse, og snakker på vegne av oss i fotballen. Vi har stor vekst av kvinner på utøversiden, men undersøkelsene viser at vi har alt for få kvinner i ledende stillinger. Vi har masse å gjøre på utvikling av kvinnelige ledere i idretten.

Ønsker å gjenspeile medlemsmassen

Kari Vanebo, seniorrådgiver for kompetanseutvikling i NIF og ansvarlig koordinator for mentorprogrammet er imponert over nivået blant deltakerne.

-Det er artig at vi har fått med seks visepresidenter i denne runden. Klarer de å komme seg til presidentplass, vil det være en positiv utvikling av kjønnsbalansen i norsk idrett. Vi ønsker å speile mangfoldet i medlemsmassen vår, og da behøver vi god deltakelse på alle nivå, og vi trenger begge kjønn.

Les også: 

Satser på kvinnelige toppledere i idretten

Et styre skal gjenspeile mangfoldet i vår organisasjon

Fakta om mentorprogrammet:

  • I programerklæring nr. 6 i Idrettspolitisk dokument er vi alle forpliktet til å: «Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederrollen».
  • Mentorprogrammet består av tre samlinger fordelt på ni måneder.
  • Som faglig ansvarlig for programmet har NIF fått med seg Jennybeth Ekeland, seniorkonsulent ved AFF ved Norges Handelshøyskole. Hun har jobbet med bl.a. mentoring siden 1999, bidratt til mentoring i Norge og internasjonalt, medlem av internasjonal ekspertgruppe i utvikling av internasjonale standarder innen mentoring.