Flyktninger fikk anledning til å prøve sitski under Ungdoms-OL på Lillehammer. Nå mottar 156 idrettslag penger for fortsette det gode integreringsarbeidet. Foto: Geir Owe Fredheim
Flyktninger fikk anledning til å prøve sitski under Ungdoms-OL på Lillehammer. Nå mottar 156 idrettslag penger for fortsette det gode integreringsarbeidet. Foto: Geir Owe Fredheim

Flyktningfondet bidrar til å redusere økonomiske barrierer for innvandrere

156 idrettslag har mottatt inntil 25.000 kroner hver til aktivitetstiltak rettet mot nylig bosatte flyktninger i kommuner og på mottak. Flere idrettslag velger å bruke pengene for å redusere økonomiske barrierer for innvandrere.

Totalt 2,7 millioner kroner, hovedsakelig fra Utlendingsdirektoratet, er allerede nådd ut til idrettslagene. 
- Vi vet at mange idrettslag ønsker å dekke medlems- og treningsavgiftene for barn og unge med dårlig råd. Noen idrettslag kjøper også inn ulikt utstyr til trening for nylig bosatte flyktninger, forteller Sverre Aarsand, rådgiver i Norges idrettsforbund.

Se oversikt over hvilke lag som har mottatt penger.

Mottok 330 søknader
Totalt mottok Norges idrettsforbund 330 søknader i høstens søknadsrunde til NIFs flyktningfond. Summen det ble søkt om utgjorde totalt 7,5 millioner kroner. Det betyr at flere idrettslag fikk avslag på sine søknader.
- Først og fremst er vi meget glade for at så mange idrettslag rundt omkring i Norge ser verdien av å jobbe med integrering og aktivisering av flyktninger. Idrett er utvilsomt en av de beste måtene å integrere på, og det er flott å se at engasjementet for å inkludere fortsatt har høy prioritering i våre idrettslag, sier Aarsand.

Viktig å opprettholde fondet
Han sier den enorme interessen for NIFs flyktningfond gjør det viktig for Idrettsforbundet å fortsatt jobbe for å opprettholde fondet.
- Vi jobber kontinuerlig med våre organisasjonsledd, og spesielt utvalgte særforbund, for å få økte midler til dette viktige formålet. Derfor er det viktig å se dette arbeidet mot flyktninger i sammenheng med eksisterende tiltak og arbeid innenfor tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag», sier Aarsand.

NIF takker UDI og IMDI for viktige økonomiske bidrag til idrettens organisasjonsledd, samt særskilt midlene idrettslagene kan benytte lokalt for flyktninger på mottak og nybosatte i kommunen. 

Fakta om NIFs flyktningfond
Idrettsstyret åpnet flyktningfondet i september 2015. Idrettslag i Norge ble oppfordret til å søke om midler for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak.

Bidragsytere

Idrettsstyret: 500 000,-
Inkludering- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI): 200 000,-
Kavlifondet: 500 000,-
IOC: 1 320 000,-
Gjensidigestiftelsen: 1 660 000,-
Kulturdepartementet: 500 000,-
Utlendingsdirektoratet (UDI): 2 500 000,-