avslutningseremoni612.jpg

E-post-korrespondansen med VG som omhandler opprop fra tidligere ledere

Norges idrettsforbund legger i dag ut den siste e-post-korrespondansen med VG som omhandler oppropet fra tidligere idrettsledere.

Les også tidligere e-post-korrespondanse med VG

1. juni sender VG ny e-post: 

Tom/Inge,
Ni tidligere idrettsledere, på ulike nivåer, har en del meninger om hvilken vei norsk idrett bør gå i fremtiden. Det presenteres i VG i morgen.
Under følger i tillegg noen utspill som jeg synes dere bør være informert om, i den grad dere ønsker å kommentere dem. Ta i så fall kontakt med meg. Saken skal «på» i morgen.

Ha en fortsatt fin dag.
Anders, VG

Otto Ulseth: «Åpenheten har fått dramatisk trangere vilkår i norsk idrett på alle plan. Det var en tid med Nils Arne Eggen og Bjørge Stensbøl som frontfigurer, der åpenheten var hensynsløs. Idretten dannet skole for andre. Nå ser vi i stedet frykt og kamp for posisjoner.»

Otto Ulseth om lønnsutvikling i administrasjonen i norsk idrett: «Noen særforbund og NIF sentralt, har latt det gå altfor langt.»
Nils Arne Eggen, på spørsmål om han opplever stor grad av åpenhet i toppen av norsk idrett: «Det har ikke vært det, nei. Det har VG avkledd, og fått frem i lyset. Hvor blir det av alle pengene, enten de kommer fra Norsk Tipping, sponsorer eller bevilgninger fra staten? Det er en brøkdel som kommer ut til drift av for eksempel klubber og lag. Pengene blir spist opp underveis. Jeg har vært på mange møter i NIF og holdt foredrag. Inntrykket mitt er at de som jobber på grasrota der, sier akkurat det samme».

Nils Arne Eggen: «En av hovedtankene i «Godfoten» som budskap om at åpenhet er en forutsetning for det vi kaller folkelighet. Idretten kan ikke bli et hemmelig forum der hysj-hysj settes i system. Vi må bli kvitt det, og da er det viktig at man tar oppgjør med seg selv også i Norge»
Ivar Egeberg: «Jeg synes det har vokst frem en kultur som ikke er bra. Når du jobber i idretten må du vite hvem du jobber for. Og det er grasrota».
Bjørge Stensbøl: «For å gjenopprette folks tillit, mener jeg det må bygges en kultur for langt større åpenhet. Når man nekter å legge frem ting fører det til mistenksomhet. Er det eksempelvis brukt i overkant mye penger på enkelte ting i Sotsji, så kom opp med det, ta den eventuelle kritikken som kommer og bli ferdig med saken»

E-post fra VG 1. juni:

Sitatene er altså hentet fra en sak som står ved siden av et opprop disse ni har forfattet.

Til orientering.

1. juni svarer Norges idrettsforbund ved informasjonsrådgiver Geir Owe Fredheim:

Hei igjen. Vi ønsker svært gjerne å se dette oppropet slik at vi vet hva vi skal kommentere.

1. juni svarer VG:

Oppropet er en lengre tekst, generelle tanker og meninger om norsk idrett, som ikke utløser samtidig imøtegålse.
Det de sier i tilhørende sak, mente jeg derimot dere måtte få se. Derfor sitatene på epost.

Når det er sagt: Dersom dere har meninger om oppropet i morgen, og ønsker det, så skriv gjerne en kronikk. Da kommer dere iallfall skikkelig til orde. Skal sørge for at den blir publisert.

1. juni sender Idrettsforbundet  ved Geir Owe Fredheim følgende svar til VG:

Hei Anders

Dette er idrettspresidentens svar:
Dette er personer med lang fartstid og mange erfaringer fra norsk idrett – på alle nivå. Deres synspunkter står for egen regning. Samtidig kommer deres kommentarer fra et ståsted som i dag er utenfor den sentrale idrettsorganisasjonen, og som naturlig nok er farget av den debatten som har preget media den siste tiden.

Det betyr at kommentarene er dagsaktuelle. Jeg lover at jeg skal ta alle innspill fra vår organisasjon med inn i våre videre diskusjoner til det beste for norsk idrett.

Det er også verd å ta med at kontantstrømmen direkte til idrettslagene har økt med 800 milllioner kroner siden 2004 – siden Nils Arne Eggen etterlyser penger til idrettslagene. I tillegg har det vært en betydelig økning i spillemidler til idrettsanlegg de siste årene.

2. juni sender informasjonssjef i Idrettsforbundet, Martin Hafsahl, følgende e-post til VG:

Hei Anders.
Det var synd at vi ikke fikk se oppropet Tom ble bedt om å kommentere. Hans svar ville nok blitt annerledes hvis han hadde fått innsikt i hva oppropets innhold egentlig var.

Vi vil gjerne benytte ditt tilbud om å svare med en kronikk. Når er i så fall deadline i dag for å få den på trykk i morgendagens papiravis?

2. juni sender informasjonssjef i Idrettsforbundet, Martin Hafsahl, på vegne av idrettspresident Tom Tvedt, en kronikk til VG som publiseres på vg.no samme dag.

Les kronikken her: http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/tvedt-svarer-eggen-amp-co-vi-lytter-til-alle/a/23701472/