Kronprinsesse Mette-Marit koste seg på epleslang sammen med fotballjentene på Høybråten og Stovner IL. Pengene fra epleprosjektet går til mindreårige asylsøkere. Foto: Geir Owe Fredheim
Kronprinsesse Mette-Marit koste seg på epleslang sammen med fotballjentene på Høybråten og Stovner IL. Pengene fra epleprosjektet går til mindreårige asylsøkere. Foto: Geir Owe Fredheim

Byttet ut treninga med kongelig epleslang til inntekt for asylsøkere

Fotballjentene fra Høybråten og Stovner IL var ikke vonde å be da fikk spørsmål om å bytte ut treninga med epleslang med kronprinsesse Mette-Marit. Nå får klubben skryt for å delta i epleprosjektet Lif laga til inntekt for mindreårige asylsøkere.

Lif laga er et initiativ i regi av Høybråten og Stovner idrettslag, Bydel Stovner, Bydel Alna og Foreningen One People. Prosjektet har tatt initiativ til å plukke epler som ellers ikke blir plukket og gjøre noe samfunnsnyttig ut av det. Eplene som plukkes presses til en epledrikk der alt overskudd fra salget går til Redd Barna og deres arbeid med mindreårige ungdom på asylmottak.

- Dette er et prosjekt som hele idrettslaget Høybråten og Stovner er med på - rett og slett fordi vi som idrettslag ønsker å vise vårt samfunnsansvar og engasjement. Prosjektet skaper vennskap og samhold på tvers i Groruddalen, og bidrar til fellesskap som både gleder og er til andres nytte, sier Håvard Braserudhaget, styreleder i fotballgruppa.

Nå oppfordrer Braserudhaget andre klubber i Norge til å bytte ut en trening eller en klubbkveld i året med et samfunnsnyttig prosjekt.
- Fremfor å ha en pizzakveld på klubbhuset kan man kanskje gjøre noe annet. Det viktigste er at barna har det gøy. Et slikt prosjekt er også med på å bygge klubbmiljøet, sier Braserudhaget.

Idretten var et naturlig valg
Åsmund Gylder, prosjektleder for Lif laga, sier at idrettslaget har vært en naturlig samarbeidspartner i epleprosjektet.
- Samarbeidet med idrettslaget er veldig naturlig med tanke på at de har etablerte rutiner for dugnadsarbeid og er vant med å forvalte frivillighet. Samtidig er idrettslaget et samlingssenter i nærmiljøet og en møteplass der folk har erfaring med å inkludere hverandre og åpne opp for alle, sier Gylder.

Prosjektet får skryt av Norges idrettsforbund. 
- Etter at Norges idrettsforbund etablerte NIFs flyktningfond har vi gjennom idretten klart å skape mange nye og flotte inkluderings- og integreringsarenaer.  Derfor setter vi også stor pris på alle lokale tiltak som er rettet mot denne målgruppen. At et slikt engasjement også bidrar til å skape et bedre klubbmiljø og gode minner for medlemmene i klubben synes vi er meget positivt, sier Sverre Aarsand, hovedansvarlig for NIFs flyktningfond. 


Oslo-ordfører Marianne Borgen og kronprinsesse Mette-Marit skrøt av engasjementet som epleprosjektet Lif laga har skapt. Her fra "epleslangen på Høybråten" Foto: Geir Owe Fredheim