basket_612_imdi_siste.jpg

NIFs flyktningfond gjenåpnet – 2 millioner kroner skal til idrettslag. Frist 7. september.

Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs flyktningfond. To millioner kroner skal fordeles til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger i mottak. Søknadsfristen er 7. september!

I dag åpnet Idrettsforbundet opp for å motta nye søknader fra idrettslag over hele landet med midler fra Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utledningsdirektoratet (UDI).

Søk om midler innen 7. september (Fotballklubber kan ikke søke på denne utlysningen)

- Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Midlene som utlyses skal gå til aktivitet for beboere på mottak, og midlene kan dekke betaling av medlemskontingent eller treningsavgift, innkjøp av personlig utstyr, innkjøp av aktivitetsutstyr, leie av lokaler, honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak og transport, sier Sverre Aarsand, ansvarlig for NIFs flyktningfond.

I søknadslenken ligger det en oversikt over hvilke mottak som eksisterer i fylket og som har aktivitet i dag.
- Det er viktig at idrettslag som ønsker å hjelpe til med aktivitet tar kontakt med mottakene snarest mulig for å finne ut om det er behov for aktivitetstiltak, sier Aarsand.

Idrettslag som mottok støtte fra NIFs flyktningfond våren 2017 må kunne vise til å ha benyttet hele tilskuddet før det søkes på nytt igjen. Idrettslag vil bli tildelt midler i løpet av september og midlene må benyttes før 1.desember 2017.

Fakta om flyktningfondet.

  • Idrettsstyret vedtar å starte NIFs flyktningfond september 2015. 
  • I 2015 mottok 92 idrettslag 1.200.000 millioner kroner.
  • I 2016 har NIFs flyktningfond utbetalt 5.126.000 millioner kroner til 429 idrettslag. 
  • Totalt 8.500 flyktninger er nådd i 2015-2016. 
  • Hittil i 2017 har 146 idrettslag blitt tildelt midler.
  • Penger er gitt av Gjensidigestiftelsen, Kavlifondet, IMDi, UDI, Kulturdepartementet, IOC og Idrettsstyret