fleridrettslag612.jpg

Arbeidsgiveravgift for fleridrettslagene: Dagens praksis videreføres inntil videre

Fleridrettslag og grupper i idrettslag bør ikke frykte innskjerpinger som medfører økte skatter og avgifter med det første. Det kommer frem i en uttalelse fra Skatteetaten.

Norges idrettsforbund møtte Finansdepartementet i juni for å avklare de mulige konsekvensene av en lovfortolkning knyttet til arbeidsgiveravgift for fleridrettslag og deres grupper. Møtet viste tydelig enighet mellom NIF og Regjeringen om at man ikke ønsker at aktuelle idrettslag skal få økte skatter eller avgifter.

Dagens praksis videreføreres – inntil nye regler er på plass

Som en oppfølging har Skatteetaten publisert en uttalelse i saken, hvor det kommer frem at frivillige organisasjoner kan fortsette som før med dagens praksis. Kort fortalt betyr det at grupper og underavdelinger i fleridrettslag fortsatt kan benytte seg av hvert sitt grensebeløp. På den måten unngår man at fleridrettslaget totalt sett overstiger grensebeløpet for plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Grensebeløpene for 2018 er satt il kr 70.000 per person og kr 700.000 kroner per organisasjon.

Finansdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til endret regelverk, som i større grad samsvarer med dagens praksis, heter det i uttalelsen fra Skatteeten.

Norges idrettsforbund vil fortløpende holde norsk idrett oppdatert på saken.