Foto: Ragnhild Riis
Foto: Ragnhild Riis

Klubbveiledere skaper tettere kontakt med idrettslag

Veiledere fra elleve særforbund og tre idrettskretser startet nylig på et utdanningsprogram der de vil bli kjent med idrettens felles konsept for å jobbe med utvikling i egen organisasjon og tilsluttede idrettslag.

Veilederne vil gjennom utdanningen bruke tid ute hos idrettslagene og hjelpe dem med å gjøre små og store forbedringer i egen klubbhverdag. 

Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, særforbundene og idrettskretsene. Veilederne får støtte av egne coacher, samt at de har en fagansatt kontaktperson gjennom hele utdanningen. De vil bli kjent med og trene på gode arbeidsmåter og hjelpemidler for å skape utvikling og forbedringer i et idrettslag.

Norsk idrett har i strategien «Idretten vil» vedtatt at vi skal jobbe for å utvikle gode og veldrevne idrettslag. Veilederne vil hjelpe idrettslagene med å utvikle seg og finne en god balanse mellom nok kvalitet i klubbdriften og en enkel klubbhverdag.

Jan Spurkeland kopi.jpg
Jan Spurkeland introduserte deltakerne til relasjonsledelse. Her fikk de både høre om og trene på hvordan de kan utvikle god relasjonell adferd som veileder, og sikre at det blir gode og trygge forhold mellom mennesker som skal være sammen. Foto: Ragnhild Riis