Idrettsglede for alle
1

Idrettsglede for alle

Idrett spiller en stor rolle i mange menneskers liv, og idrettslagene er gjennom sin frivillige virksomhet en viktig og nødvendig del av gode lokalsamfunn. Idrettslagene tilbyr gode og verdifulle fellesskap og sunne oppvekstsvilkår. Idrett bidrar til god helse, tilhørighet, stolthet og fellesskap.

Les lederen
Formål, visjon, verdier og overordnede mål
2

Formål, visjon, verdier og overordnede mål

Norges idrettsforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Les mer
Strategiske innsatsområder
3

Strategiske innsatsområder

Langtidsplanen definerer fem tydelig prioriterte strategiske innsatsområder med tilhørende mål. Etter at tingperioden er over, er det den samlede måloppnåelsen fra hele idretten som vil avgjøre om vi sammen har nådd målene. Det er verdien av fellesskap i praksis.

Les mer
Last ned dokumentet