Er du mellom 18 og 29 år? Søk om å få bli med på Olympisk akademi! Foto: Alexander Eriksson
Er du mellom 18 og 29 år? Søk om å få bli med på Olympisk akademi! Foto: Alexander Eriksson

Invitasjon til Olympisk akademi 2024

Norges idrettsforbund, sammen med Lillehammer Olympic Legacy Sport Centre, har gleden av å invitere nye og kjente fjes til Olympisk akademi 2024! Akademiet avholdes på Nansenskolen på Lillehammer 9. til 11. august.

Årets tema er «Den olympiske bærekraftsarven» og knyttes opp mot at OL i 1994 var det første «grønne OL». Et utrolig spennende og relevant tema. Samlingen vil både bli en mimring tilbake til det prestisjefylte arrangementet, men ikke minst skal akademiet berike med kunnskap om bærekraft: betydningen av dette og hvordan man kan bidra til å gjøre idretten mer bærekraftig i sine respektive arenaer. Dersom du er en ung og engasjert idrettsfrivillig er dette en samling du ikke vil gå glipp av!

Om olympisk akademi

Norges olympisk akademi er en av de viktigste møteplassene for unge ressurspersoner i norsk idrett. Datoene for årets utgave er 9.-11. august. Olympisk akademi er en møteplass der unge idrettsfrivillige får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdiene og diskutere samfunnsaktuelle tema.

Akademiet avholdes på Nansenskolen på Lillehammer i august hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen. Ettersom olympisk akademi har blitt en svært attraktiv møteplass de siste årene og det er begrenset med plasser, fordeles deltakerplassene ut ifra rolle, organisasjonsledd, kjønn og geografi. 

Har du lyst til å være med i år? Vi ser etter deg som:

  • Er mellom 18 og 29 år gammel.
  • Har ett eller flere frivillige verv i norsk idrett, lokalt, regionalt eller nasjonalt.
  • Ønsker å bidra til godt faglig påfyll, debatt, erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre engasjerte.

Søk om å få delta innen 2. juni 2024!

Aktuelle deltagere vil bli kontaktet i løpet av juni.

Ikke nøl med å ta kontakt ved eventuelle spørsmål: madeleinehermansen.staavi@idrettsforbundet.no