Trener står foran barn og viser øvelser
Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Foto: Eirik Førde

Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024, og fristen for å søke er 16. februar kl. 13.00.

Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Søk her innen 16. februar kl. 13!

Målgruppen for ordningen er:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Les mer om ordningen og hva det kan søkes om tilskudd til.

Les også: Ny ordning: Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Les også: Ny rapport om mangfold og inkludering i norsk idrett