Fra venstre: Idrettspresident Berit Kjøll, Karina Storeng Ikhsani (Rambøll) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Geir Owe Fredheim
Fra venstre: Idrettspresident Berit Kjøll, Karina Storeng Ikhsani (Rambøll) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Geir Owe Fredheim

Ny rapport om mangfold og inkludering i norsk idrett

Ni av ti barn og unge deltar i organisert idrett i løpet av oppveksten, 20 prosent slutter før ungdomsskolen og 30 prosent slutter i løpet av ungdomsskolen. Det viser en ny rapport om mangfold og inkludering i idretten.

7. februar var 130 mennesker fra norsk idrett samlet på Ullevaal Panorama for å få presentert funnene fra rapporten «Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten? En kunnskapssammenstilling om deltakelse, barrierer og tiltak».  

Rapporten har som formål å synliggjøre litteratur og annen relevant kunnskap om organisert idretts deltakersammensetning, og hvilke barrierer og tiltak som påvirker denne sammensetningen. Temaene som undersøkes er de prioriterte arbeidsområdene i prosjektet Krafttak for mangfold og inkludering:

  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid for økt deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelser
  • Arbeid mot sosiale- og kulturelle barrierer
  • Arbeid mot rasisme, hets og diskriminering

Dette vet vi, og dette vet vi ikke
Vi vet at nesten alle barn (93 prosent) er innom idretten, og at rundt halvparten faller fra i løpet av ungdomstiden. Det vi ikke vet, er hvordan frafallet ser ut når vi bryter tallene ned til kretser, idrettsgrener og klubber. Litteraturen sier heller ikke noe om hvordan barrierene som blir beskrevet i forskningen, faktisk påvirker ønsket, eller muligheten, til å delta i idretten.

Rapporten peker på at veien videre for å skape en mer inkluderende idrett er firedelt.

  • Vi må systematisk dokumentere og forankre arbeidet i organisasjonen 
  • Vi må sikre et felles, inkluderende språk
  • Vi må sikre mangfold blant forbilder og ansvarspersoner
  • Øke mangfoldskompetansen

Aller viktigst er det at arbeid med mangfold og inkludering prioriteres og forankres i alle områder og ledd av idretten.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og statssekretær Gry Haugsbakken var også til stede under rapportlanseringen.  

- Det pekes på at det allerede gjøres mye bra i idretten. Samtidig må vi fortsette å jobbe på. Rapporten peker på at det dessverre ikke finnes noen enkel løsning. Det er strukturelle endringer som må til. I tiden fremover må vi sammen bli klokere på hvordan vi skal gå fram for å skape disse endringene, sier Trettebergstuen.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Se fremleggelsen av rapporten i opptak her.