Nye rapporter om hva ungdom mener om filming og strømming av idretten er nå ferdigstilt.
Nye rapporter om hva ungdom mener om filming og strømming av idretten er nå ferdigstilt.

Nye rapporter om hva ungdom mener om filming og strømming av idretten

Rapportene om hva ungdom mener om filming og strømming fra Idrettsforbundet og Norges idrettshøyskole er nå ferdigstilt.

Siden juni 2022 har Idrettsforbundet sammen med 11 særforbund jobbet med en større medvirkningsprosess for å sikre ungdom sin stemme inn i beslutninger rundt filming og strømming i idretten. Tirsdag 20. juni presenterte Hanne Sogn, forsker ved Forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøyskole (NIH), og Cecilie Prebensen, avdelingsleder for verdiarbeid i NIF, resultatet av dette arbeidet.

– Rapportene er et resultat av solid jobbing på tvers av forskningssenteret ved NIH, fagansatte i særforbund, interesseorganisasjoner som Redd Barna og Barneombudet, og ikke minst ungdom selv, sier Cecilie Prebensen, avdelingsleder for verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

Det er to rapporter som nå er lansert. Den ene er en medlemsundersøkelse med ungdom fra 13 til og med 18 år. Spørreundersøkelsen er gjennomført i regi av Idrettsforbundet og er kvalitetssikret fra ungdommen selv og fra eksterne fagmiljøer. Undersøkelsen har kartlagt hva ungdom mener om filming og strømming i sin idrettsaktivitet og hva som bør være rammer og regler for fremtiden.

Den andre er en intervjuundersøkelse om ungdoms syn på filming og strømming i breddeidretten i regi av Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved NIH. Gjennom fem fokusgrupper er det kartlagt hva filming og strømming handler om for ungdommene, hvordan de tenker om tema, og hva de mener bør være praksis på feltet.

Strømmeutvalget, som skal presenterer sin rapport i september, og Datatilsynet, som i dag jobber med en ny veileder om strømming, får presentert rapportene slik at disse kan tas med som innspill i deres videre arbeid.

– Sammen gir rapportene god innsikt i hva ungdom mener. Imidlertid, verdien i å gjennomføre disse to undersøkelsene er ikke bare å få fram hva ungdom i aldersgruppen 13 til og med 18 år har erfart og tenker, men også at de blir spurt og at medvirkningen gjennom undersøkelsene er reell» sier Prebensen og legger til:

– Vi oppfordrer til at disse rapportene leses i sammenheng for å oppnå en best mulig forståelse for ungdommenes innspill og refleksjoner rundt tematikken.