Linn Kristin Kylland (25) er Årets unge idrettsleder - til daglig jobber hun som prosjektleder i Agder idrettskrets.
Linn Kristin Kylland (25) er Årets unge idrettsleder - til daglig jobber hun som prosjektleder i Agder idrettskrets.

Linn Kristin Kylland er Årets unge idrettsleder

Hovedvinneren av Årets unge Idrettsleder er Linn Kristin Kylland! Hun har utmerket seg gjennom å være rollemodell for lederkompetanser som relasjonelt mot, tillit og lagbygging.

I juryen begrunnelse heter det videre at "Hun har i sin lederrolle klart å balansere det å sette retning, vise tillit og gi støtte til lederteamet rundt seg, samtidig som hun viser gjennomføringskraft. Linn Kristin Kylland har stått i endringer, kommunisert tydelige prioriteringer, samt klart å få mennesker til å jobbe sammen mot felles mål. Linn Kristin Kylland fremstår som kompetent, stødig og som en rollemodell som sprer positiv energi rundt seg."

Kåringen av Årets unge Idrettsleder har vært gjennomført som en heldigital og nøytral prosess som har gitt alle kandidater like muligheter. Kåringen støtter opp om et bærekraftig perspektiv på ledelse gjennom å etterleve FNs bærekraftsmål 17 og 5.  I selve kåringen har vi hatt 52% kvinnelige deltakere, og 48% mannlige. Assessit har sammen med Mojob stått for innovative digitale verktøy som har latt oss gjennomføre hedringen av unge ledere på en kvalitetssikret og effektiv måte i nært samarbeide med Norges idrettsforbund.

Mange dyktige ledere
Gjennom kåringen av Årets unge Idrettsleder har vi møtt mange meget dyktige og inspirerende unge ledere. Vi er imponert over nivået på lederne våre i idretten. Juryen utpekte fem regionale vinnere, presentert på idrettstinget, som alle har bidratt med å sette ledelse på agendaen. De regionale vinnerne har på ulikt vis tatt ansvar for å skape idrettsglede for alle og bidratt til økt merverdien for unge så vel som erfarne medlemmer i idretten.  Alle regionale vinnere har utvist meget god selvinnsikt og rolleforståelse gjennom prosessen. 

Les mer om Årets unge idrettsleder