Norges idrettsforbund er glade for å lansere årsrapporten i et digitalt format som vi håper dere liker.
Norges idrettsforbund er glade for å lansere årsrapporten i et digitalt format som vi håper dere liker.

Les vår digitale årsrapport

I år, som i fjor, har Norges idrettsforbund tatt årsrapporten inn i den digitale verden. Vi håper denne versjonen er både enklere og mer lettlest enn våre foregående PDFer og trykte versjoner. Vel bekomme!