Fra venstre: Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran: Sigbjørn Sandhåland Østevik.
Fra venstre: Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran: Sigbjørn Sandhåland Østevik.

Sparebankstiftelsen SR-Bank med 10 millioner kroner i jubileumsgave til økt parasatsing

Sparebankstiftelsen SR-Bank delte fredag 1. april 2022 ut 10 millioner kroner til Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets til deres SUPERsatsing for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov.

- Dette er og blir heldigvis ingen spøk, smiler daglig leder i Rogaland idrettskrets (RIK), Rune Røksund.

- Ellen Berg Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-Bank er glad for å kunne følge opp et langvarig samarbeid i stor skala. 93 prosent av barn og unge deltar i en eller flere fritidsaktiviteter. Rapporten «Barrierefri fritid» viser at barn og unge med tilretteleggingsbehov mangler et utvalg av varierte aktiviteter å delta på. Idrettskretsens koordinering ovenfor denne målgruppen har allerede gitt resultater over tid, og vi ønsker med denne gaven å styrke innsatsen nettopp for denne målgruppen, sier Indstefjord.

Samarbeid mellom Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets
SUPERsatsingen blir nå et samarbeid på tvers av de tre idrettskretsene Agder-, Vestland og Rogaland idrettskrets.

Målet er å skape 50 nye tilbud med SUPERtrening for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i løpet av to år. I tillegg skal de tre idrettskretsene arrangere hver sin SUPERuke i året hvor vi i tillegg til å tilby aktivitet vil samle både medlemmer og foresatte, samt fagpersonell og interesseorganisasjoner for å utvikle samhandlingen og styrke tilbudet ytterligere.

Ny norsk parastrategi
Idrettsstyret vedtok på nyåret norsk idretts nye parastrategi.

- Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen SR-Bank etter å ha støttet oss flere ganger opp gjennom årene, nå har slått på stortromma i forbindelse med 10 års jubileet deres. Dette gir oss en formidabel mulighet til å gjøre flere idrettslag i stand til å kunne bidra til SUPERsatsingen, sier Røksund og legger til:

- Dette passer godt inn i den nye norske parastrategien, som både peker i retning større breddetenkning, men samtidig også adresserer behovet for en enda bedre avklaring av ansvar og roller internt i idrettsorganisasjonen.

Les hele saken her.