Fra venstre: Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran: Sigbjørn Sandhåland Østevik.
Fra venstre: Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran: Sigbjørn Sandhåland Østevik.

Sparebankstiftelsen SR-Bank med 10 millioner kroner i jubileumsgave til økt parasatsing

Sparebankstiftelsen SR-Bank delte fredag 1. april 2022 ut 10 millioner kroner til Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets til deres SUPERsatsing for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov.

- Dette er og blir heldigvis ingen spøk, smiler daglig leder i Rogaland idrettskrets (RIK), Rune Røksund.

- Ellen Berg Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-Bank er glad for å kunne følge opp et langvarig samarbeid i stor skala. 93 prosent av barn og unge deltar i en eller flere fritidsaktiviteter. Rapporten «Barrierefri fritid» viser at barn og unge med tilretteleggingsbehov mangler et utvalg av varierte aktiviteter å delta på. Idrettskretsens koordinering ovenfor denne målgruppen har allerede gitt resultater over tid, og vi ønsker med denne gaven å styrke innsatsen nettopp for denne målgruppen, sier Indstefjord.

Samarbeid mellom Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets
SUPERsatsingen blir nå et samarbeid på tvers av de tre idrettskretsene Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets.

Målet er å skape 50 nye tilbud med SUPERtrening for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i løpet av to år. I tillegg skal de tre idrettskretsene arrangere hver sin SUPERuke i året hvor de i tillegg til å tilby aktivitet vil samle både medlemmer og foresatte, samt fagpersonell og interesseorganisasjoner for å utvikle samhandlingen og styrke tilbudet ytterligere.

Ny norsk parastrategi
Idrettsstyret vedtok på nyåret norsk idretts nye parastrategi.

- Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen SR-Bank etter å ha støttet oss flere ganger opp gjennom årene, nå har slått på stortromma i forbindelse med 10 års jubileet deres. Dette gir oss en formidabel mulighet til å gjøre flere idrettslag i stand til å kunne bidra til SUPERsatsingen, sier Røksund og legger til:

- Dette passer godt inn i den nye norske parastrategien, som både peker i retning større breddetenkning, men samtidig også adresserer behovet for en enda bedre avklaring av ansvar og roller internt i idrettsorganisasjonen.

Les hele saken her.